Jagiellonian University Repository

Stres, poczucie koherencji a spożywanie alkoholu przez studentów.

pcg.skipToMenu

Stres, poczucie koherencji a spożywanie alkoholu przez studentów.

Show full item record

dc.contributor.advisor Łosiak, Władysław [SAP11007927] pl
dc.contributor.author Buczek, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:22:19Z
dc.date.available 2020-07-26T19:22:19Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209216
dc.language pol pl
dc.title Stres, poczucie koherencji a spożywanie alkoholu przez studentów. pl
dc.title.alternative Stress , sense of coherence and alcohol consumption by students. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Problem. Poniższa praca dotyczy zjawiska stresu oraz stylów radzenia sobie z nim, stopnia poczucia koherencji oraz ilości spożywanego alkoholu. Jak pokazują badania, zjawiska te mogą współwystępować. W poniższych badaniach przyjęto hipotezy, według których przewidywać można, iż im wyższy stopień poczucia koherencji, tym niższe spożycie alkoholu oraz, że styl unikający, rozróżniony wraz obok stylu skoncentrowanego na zadanie oraz skoncentrowany na emocjach przez Endlera i Parkera korelować będzie negatywnie z wyższym spożyciem alkoholu oraz niższym poczuciem koherencji.Badania. Badanie przeprowadzono za pomocą Kwestionariusza SOC-29, Kwestionariusza Stylów Radzenia sobie ze stresem CISS. Skontruowano również metryczkę zawierającej pytanie o wiek, płeć oraz o ilość spożycia alkoholu w ciągu tygodnia. Podane zostały w metryczce ilości alkoholi odpowiadające jednej jednostce SJA. Badanie przeprowadzono w Krakowie, grupą badaną byli studenci.Wyniki. Wyniki badań nie potwierdziły jednak przypuszczalnych związków spożywania alkoholu ze stresem oraz ze stylami radzenia sobie. Pokazały jednak różnice, jakie występują pomiędzy kobietami a mężczyznami w tym zakresie. pl
dc.abstract.en Problem. The present study concerns the phenomenon of stress and styles of coping with it, level of coherence and alcohol intake has been presented. Research shows that these phenomena may coexist. The presented examination supposes hypothesis according to which it is foreseeable that there is dependence between coherence and alcohol intake (higher level of coherence,  less alcohol amount consumption), as well as that Escape-Avoidance Coping Style, Distinguished style, Task-focused style and Emotion-focused style (division by Endler and Parker) will negatively correlate with higher level of alcohol intake and lower sense of coherence. Materials and method. The study was conducted by SOC-29 Questionnaire and CISS Questionnaire and included sociodemographic questions regarding age, sex and quantity of alcohol consumption within one week (measured by SJA unit). The study was conducted in Krakow, the study group were students. Results. Examinations results did not confirm presumed relation between consumption of alcohol and stress as well as styles of coping with it, although research shows differences between men and women on examined scope. pl
dc.subject.pl stres, poczucie koherencji, alkohol pl
dc.subject.en stress, sense of coherence, alcohol pl
dc.contributor.reviewer Prochwicz, Katarzyna [SAP11018741] pl
dc.contributor.reviewer Łosiak, Władysław [SAP11007927] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102271-17442 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)