Jagiellonian University Repository

Ambiwalentny Seksizm, Nowoczesna Homonegatywność, Orientacja na Dominację Społeczną i Płeć Psychologiczna u Kobiet i Mężczyzn Heteroseksualnych

pcg.skipToMenu

Ambiwalentny Seksizm, Nowoczesna Homonegatywność, Orientacja na Dominację Społeczną i Płeć Psychologiczna u Kobiet i Mężczyzn Heteroseksualnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Iniewicz, Grzegorz [SAP11017767] pl
dc.contributor.author Żydczyk, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:20:17Z
dc.date.available 2020-07-26T19:20:17Z
dc.date.submitted 2015-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209184
dc.language pol pl
dc.title Ambiwalentny Seksizm, Nowoczesna Homonegatywność, Orientacja na Dominację Społeczną i Płeć Psychologiczna u Kobiet i Mężczyzn Heteroseksualnych pl
dc.title.alternative Ambivalent Sexism, Modern Homonegativity, Social Dominance Orientation and Psychological Sex of Heterosexual Women and Men pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca stanowi próbę zbadania związków między ambiwalentnym seksizmem, nowoczesną homonegatywnością, orientacją na dominację społeczną i płcią psychologiczną wśród kobiet i mężczyzn heteroseksualnych. Osoby badane (N=183, 101 kobiet i 82 mężczyzn) wypełniały zamieszczone w Internecie kwestionariusze: Skalę Ambiwalentnego Seksizmu (ASI), Skalę Nowoczesnej Homonegatywności (MHS-G i MHS-L), Skalę Orientacji na Dominację Społeczną (SDO) oraz Inwentarz Płci Psychologicznej (IPP). Analiza zgromadzonych danych pozwoliła stwierdzić, że poziom obu typów seksizmu (wrogiego i życzliwego) koreluje z nowoczesną homonegatywnością oraz orientacją na dominację społeczną. Ponadto zaobserwowano znaczne różnie pomiędzy kobietami i mężczyznami w uzyskanych wynikach. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to examine the relationship between ambivalent sexism, modern homonegativity, social dominance orientation and gender role orientation among heterosexual women and men. Participants (N=183, 101 women and 82 men) were asked to complete Questionnaires: Ambivalent Sexism Inventory (ASI), Modern Homonegativity Scale (MSH-G and MHS-L), Social Dominance Orientation Scale (SDO) and Psychological Sex Inventory (IPP). The analysis confirmed correlations between that the level of both types of sexism (hostile and benevolent), modern homonegativity and social dominance orientation. Moreover, there was a significant difference between men and women. pl
dc.subject.pl ambiwalentny seksizm, nowoczesna homonegatywność, płeć psychologiczna,orientacja na dominację społeczną pl
dc.subject.en ambivalent sexism, modern homonegativity, gender role orientation, social dominance orientation pl
dc.contributor.reviewer Czyżowska, Dorota [SAP11014815] pl
dc.contributor.reviewer Iniewicz, Grzegorz [SAP11017767] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102235-127904 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)