Jagiellonian University Repository

Warunki społeczno-mieszkaniowe jako czynnik kształtujący zdrowotność ludności w II Rzeczpospolitej

pcg.skipToMenu

Warunki społeczno-mieszkaniowe jako czynnik kształtujący zdrowotność ludności w II Rzeczpospolitej

Show full item record

dc.contributor.author Ciechowski, Marek [USOS15843] pl
dc.date.accessioned 2016-02-16T14:29:38Z
dc.date.available 2016-02-16T14:29:38Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2082-2634 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20916
dc.language pol pl
dc.title Warunki społeczno-mieszkaniowe jako czynnik kształtujący zdrowotność ludności w II Rzeczpospolitej pl
dc.title.alternative Social and housing conditions as a factor affecting the health of the population in the Second Polish Republic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 146-149 pl
dc.identifier.weblink https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0020-0051# pl
dc.abstract.pl W artykule dokonano analizy warunków społeczno-mieszkaniowych ludności w II Rzeczpospolitej, które w szczególny sposób wpływały na zdrowotność mieszkańców. Na podstawie zaproponowanej typologii wyznaczono obszary o różnej sytuacji socjalno-bytowej. Najbardziej korzystne warunki dla zdrowia ludności wykazano w powiatach w zachodniej części Polski oraz w dużych miastach. Najtrudniejsze warunki stwierdzono na wschodzie kraju, głównie w województwie wileńskim, nowogródzkim i poleskim. pl
dc.abstract.en This article analyses the social and housing conditions in the Second Polish Republic, which had a particular influence on the health of inhabitants. On the basis of the proposed classification types, different social background and living conditions areas were designated. The most favourable conditions affecting the health of people were found in the western counties of Poland and in large cities. The most difficult conditions were found in the east part of the country, mainly in the provinces of Wilno, Nowogrodek and Polesie. pl
dc.subject.pl zdrowie pl
dc.subject.pl warunki mieszkaniowe pl
dc.subject.pl analfabetyzm pl
dc.subject.pl II Rzeczpospolita pl
dc.subject.en health pl
dc.subject.en housing conditions pl
dc.subject.en illiteracy pl
dc.subject.en the Second Polish Republic pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 3 pl
dc.title.journal Journal of Ecology and Health pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-05-28 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)