Jagiellonian University Repository

Stworzenie gry edukacyjnej do nauki ortografii przy użyciu HTML5

pcg.skipToMenu

Stworzenie gry edukacyjnej do nauki ortografii przy użyciu HTML5

Show full item record

dc.contributor.advisor Paszyńska, Anna [SAP11017648] pl
dc.contributor.author Linca, Rafał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:19:01Z
dc.date.available 2020-07-26T19:19:01Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209164
dc.language pol pl
dc.title Stworzenie gry edukacyjnej do nauki ortografii przy użyciu HTML5 pl
dc.title.alternative Creating an educational game in HTML5 supports learning the orthography pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dyplomowa to projekt gry edukacyjnej do nauki ortografii dla dzieci w wieku przedszkolnym stworzonej w technologii HTML5. Jej celem jest sprawdzanie wiedzy poprzez rozrywkę. W części teoretycznej została dokonana charakterystyka języka HTML5 oraz przegląd istniejących rozwiązań umożliwiających programowanie gier przy jego pomocy. Wykorzystywane narzędzia to m.in. CreateJS, jQuery Mobile, Apache Cordova. pl
dc.abstract.en This thesis is the design of educational game that supports learning the orthography for preschool children which was created in HTML5. Its purpose is to check knowledge through entertainment. In the theoretical part there is characteristic of HTML5 language and review of existing solutions to programming games with it. The tools used include: CreateJS, jQuery Mobile and Apache Cordova. pl
dc.subject.pl gra edukacyjna, JavaScript, HTML5, Cordova, CreateJS pl
dc.subject.en educational game, JavaScript, HTML5, Cordova, CreateJS pl
dc.contributor.reviewer Strug, Barbara [SAP11015472] pl
dc.contributor.reviewer Paszyńska, Anna [SAP11017648] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102214-170140 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)