Jagiellonian University Repository

Współistnienie historii i fantastyki w powieściach typu historical fantasy na przykładzie „Trylogii husyckiej” Andrzeja Sapkowskiego

pcg.skipToMenu

Współistnienie historii i fantastyki w powieściach typu historical fantasy na przykładzie „Trylogii husyckiej” Andrzeja Sapkowskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Jarzębski, Jerzy [SAP11006030] pl
dc.contributor.author Węgrzyn, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:18:03Z
dc.date.available 2020-07-26T19:18:03Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209149
dc.language pol pl
dc.title Współistnienie historii i fantastyki w powieściach typu historical fantasy na przykładzie „Trylogii husyckiej” Andrzeja Sapkowskiego pl
dc.title.alternative The coexistence of history and fantasy in historical fantasy novels ex-emplified “The Hussite Trilogy” by Andrzej Sapkowski. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia współistnienie płaszczyzny fantastycznej i historycznej w "Trylogii husyckiej" Andrzeja Sapkowskiego. W pierwszym rozdziale przedstawiono definicję fantsy oraz powieści historycznej a także gatunku pośredniego - historical fantasy. w drugim rozdziale analizie poddano warstwę fantastyczną trylogii husyckiej, natomiast trzeci rozdział został poświęcony występującym w powieściach postaciom historycznym i ich roli w świecie przedstawionym. Całość zamyka podsumowanie. Do pracy dołączono bibliografię. pl
dc.abstract.en The study presents the coexistence of planes fantastic and historical "Hussite Trilogy" by Andrzej Sapkowski. In the first chapter provides a definition of fantsy and historical novels and the intermediate species - historical fantasy. In the second chapter analysis covered Hussite trilogy fantastic layer, while the third chapter is devoted occurring in the novels of historical figures and their role in the world presented. The entire closing summary. To work included a bibliography. pl
dc.subject.pl fantasy, powieść historyczna, historical fantasy, Andrzej Sapkowski, trylogia husycka, Narrenturm, Boży Bojownicy, Lux Perpetua, pl
dc.subject.en fantasy, historical novels, historical fantasy, Andrzej Sapkowski, Hussite Trilogy" by Andrzej Sapkowski pl
dc.contributor.reviewer Majkowski, Tomasz [SAP14001259] pl
dc.contributor.reviewer Jarzębski, Jerzy [SAP11006030] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102198-84971 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)