Jagiellonian University Repository

Wesele Podegrodzkie dawniej i dziś. Analiza kulturowo-językowa

pcg.skipToMenu

Wesele Podegrodzkie dawniej i dziś. Analiza kulturowo-językowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Labocha, Janina [SAP11007690] pl
dc.contributor.author Rozenek, Emilia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:15:12Z
dc.date.available 2020-07-26T19:15:12Z
dc.date.submitted 2015-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209104
dc.language pol pl
dc.title Wesele Podegrodzkie dawniej i dziś. Analiza kulturowo-językowa pl
dc.title.alternative Wedding in Podegrodzie in old and contemporary times. Cultural and linguistic analysis. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W swojej pracy magisterskiej podjęłam temat dotyczący analizy dawnego i współczesnego wesela podegrodzkiego. W pierwszym rozdziale znajdują się informacje teoretyczne oraz metodologiczne, które posłużyły mi do analizy zebranego materiału. Kolejne rozdziały poświęcone zostały weselu jako zjawisku. Wyjaśnione zostały również podstawowe terminy z nim związane. Główna część pracy opiera się na analizie językowo-kulturowej dwóch części wesela podegrodzkiego: zaproszenia i obgrywki. Podczas analizy starałam się odpowiedzieć na pytania: jak zmieniały się tradycje weselne na terenie Podegrodzia? Jakie środki językowe dominują w omawianych przeze mnie materiałach związanych z weselem? Jakie różnice występuj pomiędzy tradycyjnym a współczesnym obrzędem weselnym? Swoją analizę oparłam na dostępnych dokumentach i opowiadaniach mieszkańców. pl
dc.abstract.en In my Master's Dissertation I undertook the topic regarding analysis of former and modern wedding in Podegrodzie. The first chapter contains theoretical and methodological data that was used in analysis of gathered material. The following chapters describe wedding as a phenomenon. Basic terms connected with wedding have also been described. The main part of this paper is based on linguistic-cultural analysis of two parts of the wedding: invitation and 'obgrywka'. In the analysis I tried to answer such questions as: in what way have the wedding customs in Podegrodzie changed? Which linguistic devices dominate the discussed materials connected with wedding? What are the differences between traditional and modern wedding parties? I've based my analysis on available documents and stories told by inhabitants of Podegrodzie. pl
dc.subject.pl wesele, Podegrodzie, analiza językowo-kulturowa pl
dc.subject.en wedding, Podegrodzie, cultural and liguistic analysis pl
dc.contributor.reviewer Sikora, Kazimierz [SAP11011081] pl
dc.contributor.reviewer Labocha, Janina [SAP11007690] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102149-127185 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)