Jagiellonian University Repository

Fenomen Jana Pawła II - sztuką zainspirowany, muzyków inspirujący

pcg.skipToMenu

Fenomen Jana Pawła II - sztuką zainspirowany, muzyków inspirujący

Show full item record

dc.contributor.advisor Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.author Wikalińska, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:15:01Z
dc.date.available 2020-07-26T19:15:01Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209101
dc.language pol pl
dc.title Fenomen Jana Pawła II - sztuką zainspirowany, muzyków inspirujący pl
dc.title.alternative The Prodigy of John Paul II – Inspired by Art, Inspiring Musicians pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem mojej pracy jest refleksja nad wzajemną relacją pomiędzy Janem Pawłem II a artystami, której rozmiar może być uznany z pewnością za zjawisko kulturowe. Ojciec Święty był szczerze zainspirowany sztuką, znajdując w niej źródło widzialności dobra i piękna. Jego inspiracja promieniowała także na artystów i muzyków całego świata. Poruszeni słowami o wartości prawdziwej sztuki, dedykowali i ofiarowywali Mu licznie swoje utwory – od prostych, amatorskich piosenek, po wielkie oratoria. Aby ukazać fenomen kulturowy Jana Pawła II w zakresie inspirowania artystów, korzystam z archiwalnych materiałów, pochodzących z badań w rzymskim Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. pl
dc.abstract.en The current thesis deals with the subject of a mutual relationship between John Paul II and artists, the extent of which may certainly be considered a cultural phenomenon. The Pope was sincerely inspired by art, finding in it a source of understanding of what is good and beautiful. His inspiration has further radiated over artists and musicians from all over the world. Moved by his words describing the value of true art, they have widely dedicated to him their works – from simple, amateur songs to great oratorios. In order to show the cultural phenomenon related to John Paul II as an inspirer of artists, I have used archived materials gathered through research conducted in the Center for Documentation and Research of the Pontificate in Rome. pl
dc.subject.pl FENOMEN INSPIRACJA JAN PAWEŁ II SZTUKA ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ pl
dc.subject.en PRODIGY INSPIRATION JOHN PAUL II ART MEMORY MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Woźniak, Cezary [SAP14003629] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102146-129444 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)