Jagiellonian University Repository

Wpływ treściowo wzbudzonej potrzeby poznawczego domknięcia na postawy konsumenckie na przykładzie artykułów do higieny intymnej dla kobiet

pcg.skipToMenu

Wpływ treściowo wzbudzonej potrzeby poznawczego domknięcia na postawy konsumenckie na przykładzie artykułów do higieny intymnej dla kobiet

Show full item record

dc.contributor.advisor Chmiel, Michał pl
dc.contributor.author Kałużna, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:14:50Z
dc.date.available 2020-07-26T19:14:50Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209098
dc.language pol pl
dc.title Wpływ treściowo wzbudzonej potrzeby poznawczego domknięcia na postawy konsumenckie na przykładzie artykułów do higieny intymnej dla kobiet pl
dc.title.alternative The impact, of semanticly inducted need for cognitive closure, on consumer behavior illustrated by the example of products for feminine hygiene pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl STRESZCZENIE Celem mojej pracy było zbadanie wpływu przekazu Public Relations na postawy konsumenckie, a także opisanie zagadnienia potrzeby poznawczego domknięcia.Na początek omówiony został temat reklamy, jej początki i historia a następnie funkcje reklamy i rodzaje. W dalszej części pierwszego rozdziału został przedstawiony podział reklamy na: telewizyjną, internetową, prasową oraz psychologiczne mechanizmy rządzące reklamy. Kolejnym poruszonym tematem było Public Relations w kontekście budowania relacji z konsumentem. W następnym rozdziale omówiona została komunikacja marketingowa skierowana do kobiet oraz gender marketing. Na koniec przedstawiono zagadnienie potrzeby poznawczego domknięcia oraz jej wpływ na podejmowanie decyzji przez konsumenta. Wysunięto hipotezy traktujące potrzebę poznawczego domknięcia, jako konstrukt wpływający na odbiór komunikatu marketingowego. Założono, że informacja prasowa wzbudzająca potrzebę poznawczego domknięcia lub unikanie poznawczego domknięcia będzie miała wpływ na postawy konsumenckie takie jak między innymi ocena atrakcyjności: informacji PR, reklamy oraz produktu. W przeprowadzonych eksperymentach uczestniczyło kolejno 149 osób (średni wiek= 25,45, SD = 7,35). Do zbadania wpływu przekazu Public Relations na postawy konsumenckie wykorzystano platformę internetową do tworzenia ankiet Qualtrics. Poziom potrzeby poznawczego domknięcia zweryfikowano za pomocą Skróconej Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia. Badania pokazały wpływ poziomu potrzeby poznawczego domknięcia na wybór produktu do higieny intymnej przez kobiety. Uzyskane wyniki skłaniają do dalszego poszukiwania czynników kształtujących postawy konsumenckie, których poznanie może być wykorzystywane w praktyce, aby wpływać na procesy zmiany oraz tworzenia się postaw. pl
dc.abstract.en ABSTRACT The purpose of this paper was to examine the influence of Public Relations message on consumer’s attitude and to describe the need for cognitive closure construct. At the beginning the history of advertising was presented. Then functions and different kinds of advertisement. In the next part of first chapter was about division adds to TV add, internet add and press add. After this the psychological mechanisms that rule the advertisement industry. According to next chapter a subject about Public Relations and building relationships with customers by it was discussed. The third chapter presented gender marketing and marketing to women issue. Then the need for cognitive closure and its influence on consumer’s decisions was discussed. There were also established hypothesis claiming that the need for cognitive closure affects receiving press note by customer. It was assumed that press note which instill a need for cognitive closure into respondent would affect the customer attitude such as: estimation of press note, add and product attractiveness. 149 women (average age: 25,45, SD = 7,35) participated in one experiment. To examine the influence of Public Relations message on consumers’ attitudes on-line survey platform Qualtrics was used. To verify the degree of need for closure the shorten version of the Need for Cognitive Closure Scale was used. Studies have shown the impact of the level of need for cognitive closure on product selection for intimate hygiene by women. It turned out that the napkin is more conservative and tampons modern. The study did not confirm the need for cognitive closure impact on the assessment of the attractiveness of the press note excitation cognitive style. The results tend to continue searching for the factors shaping consumer attitudes, knowledge which can be used in practice to influence the processes of change and the formation of attitudes. pl
dc.subject.pl Public Relations, postawy konsumenckie, potrzeba poznawczego domknięcia, reklama, Gender marketing, kody komunikacyjne kobiet pl
dc.subject.en Public Relations, consumer behavior, need for cognitive closure, advertising, Gender marketing, communication codes of women pl
dc.contributor.reviewer Stach, Ryszard [SAP11011542] pl
dc.contributor.reviewer Chmiel, Michał pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102143-126551 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)