Jagiellonian University Repository

Pogranicze południowo-wschodnie Rzeczpospolitej w korespondencji Stanisława Koniecpolskiego z lat 1632-1646

pcg.skipToMenu

Pogranicze południowo-wschodnie Rzeczpospolitej w korespondencji Stanisława Koniecpolskiego z lat 1632-1646

Show full item record

dc.contributor.advisor Markiewicz, Mariusz [SAP11010483] pl
dc.contributor.author Tkocz, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:13:22Z
dc.date.available 2020-07-26T19:13:22Z
dc.date.submitted 2015-10-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209075
dc.language pol pl
dc.title Pogranicze południowo-wschodnie Rzeczpospolitej w korespondencji Stanisława Koniecpolskiego z lat 1632-1646 pl
dc.title.alternative South East Borderland of Polnad in correspondence of Stanislaw Koniecpolski in the years 1632-1646 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W poniższej pracy został przedstawiony obraz pogranicza południowo-wschodniego Rzeczpospolitej, w okresie sprawowania urzędu hetmana wielkiego koronnego przez Stanisława Koniecpolskiego . W pierwszym rozdziale zostały zawarte informacje na temat mieszkańców pogranicza i ich wzajemnych stosunków. Rozdział drugi to obszerna biografia Stanisława Koniecpolskiego. W ostatnim, trzecim rozdziale zostały dokładnie opisane stosunki Rzeczpospolitej z Kozakami, Tatarami, Imperium Osmańskim i księstwami naddunajskimi w latach 1632-1646. Głównym celem pracy było podkreślenie zasług hetmana względem Rzeczpospolitej, poprzez obronę granicy południowo-wschodniej oraz zaprowadzenie "złotego pokoju" na ziemiach współczesnej Ukrainy. pl
dc.abstract.en In this paper was presented the image of South East Borderland of Poland, during term of office by hetman Stanislaw Koniecpolski. In first chapter I have included information on the inhabitants of the border and their mutual relations.Second chapter is a comprehersive biography of Stanislaw Koniecpolski. In the last, third chapter has been accurately described the relations of the Tatars, Cossacks, Ottoman Empire, Wallachia, Prinipality of Moldova. The main aim of this essay was to emphasize the merits of hetman with respect to the Republic of Poland. pl
dc.subject.pl Pogranicze, Stanisław Koniecpolski, Kozacy Zaporoscy, Tatarzy, Księstwa naddunajskie, korespondencja. pl
dc.subject.en Borderland, Stanislaw Koniecpolski, Zaporozhian Cossacks, Tatars,Wallachia, Principality of Moldova, correspondence. pl
dc.contributor.reviewer Niedziela, Rafał [SAP11019117] pl
dc.contributor.reviewer Markiewicz, Mariusz [SAP11010483] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102118-149378 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)