Jagiellonian University Repository

Kreowanie wizerunku polityka a kodeksy deontologiczne. Analiza przypadku "Gazety Krakowskiej" i "Ouest-France"

pcg.skipToMenu

Kreowanie wizerunku polityka a kodeksy deontologiczne. Analiza przypadku "Gazety Krakowskiej" i "Ouest-France"

Show full item record

dc.contributor.advisor Płaneta, Paweł [SAP11015553] pl
dc.contributor.author Guźla, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:12:43Z
dc.date.available 2020-07-26T19:12:43Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209065
dc.language pol pl
dc.title Kreowanie wizerunku polityka a kodeksy deontologiczne. Analiza przypadku "Gazety Krakowskiej" i "Ouest-France" pl
dc.title.alternative Creating the image of politician and codes of ethics. Case analysis of "Gazeta Krakowska" and "Ouest-France" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wybory prezydenckie to bardzo ważne wydarzenie w krajach demokratycznych. Decyzja, kto na najbliższe lata zostanie głową państwa poprzedzona jest kampanią wyborczą. Jej nieodłącznym uczestnikiem są media. Czy w natłoku obowiązków związanych z kampanią, udaje się dziennikarzom przestrzegać normy etyczne i jaki wpływ na wizerunek polityka na łamach gazety, mogą mieć redakcyjne kodeksy deontologiczne? Ciekawe wnioski przynosi studium nad analizą zawartości „Gazety Krakowskiej” i „Ouest-France”. Badania ujawniają, że skodyfikowane wewnętrzne normy etyczne nie są gwarancją stuprocentowej obiektywności. Z drugiej strony, brak oficjalnej wewnętrznej samoregulacji nie klasyfikuje redakcji, jako nierzetelnej. pl
dc.abstract.en The presidential election is a very important event in the democratic countries. Decision who for the next years will be head of state is preceded by an election campaign. The media are inseparable member of the campaign. Does the spate of obligations relevant to the campaign allows journalists to respect ethical norms and what the influence on the image of politicians in newspaper may have editorial codes of ethics? The interesting conclusions can be provided by the content analysis of „Gazeta Krakowska” and „Ouest-France”. The results of the research point out that the internal codified ethical standards are not a total guarantee of objectivity. On the other hand, the absence of official internal self-regulation does not classify the editors, as unreliable. pl
dc.subject.pl Gazeta Krakowska, Ouest-France, wybory prezydenckie, kodeksy deontologiczne, kodeksy etyczne pl
dc.subject.en Gazeta Krakowska, Ouest-France, presidential elections, codes of ethics, pl
dc.contributor.reviewer Płaneta, Paweł [SAP11015553] pl
dc.contributor.reviewer Sławińska, Teresa [SAP11015993] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102108-148372 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)