Jagiellonian University Repository

Wpływ cyberzagrożeń na bezpieczeństwo państwa i obywatela w XXI w

pcg.skipToMenu

Wpływ cyberzagrożeń na bezpieczeństwo państwa i obywatela w XXI w

Show full item record

dc.contributor.advisor Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.author Augustynek, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:12:39Z
dc.date.available 2020-07-26T19:12:39Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209064
dc.language pol pl
dc.title Wpływ cyberzagrożeń na bezpieczeństwo państwa i obywatela w XXI w pl
dc.title.alternative The impact of cyberthreats on the security of the country and its citizens in the 21st century. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Jedną z najważniejszych zmian w środowisku bezpieczeństwa jest pojawienie się nowego obszaru aktywności państwowych, podmiotów prywatnych i obywateli mianowicie cyberprzestrzeni.Problematyka jest na tyle zjawiskiem nowym, iż konieczne jest posługiwanie się w głównej mierze źródłami internetowymi. Nieliczne polskojęzyczne źródła pisane, zmuszają do posługiwania się raportami, artykułami w czasopismach, a także stronami internetowymi o tematyce cyberzagrożeń.Celem niniejszej pracy było nakreślenie problematyki cyberzagrożeń. Praca obrazuje jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa państwa i osób prywatnych korzystających z Internetu. pl
dc.abstract.en One of the most significant changes in the sphere of security is the emergence of a new class of state, private entity and citizen activities taking place in the cyberspace.The issue is so new, that it is necessary to use mainly Internet sources to discuss it. The few Polish language written sources force one to utilize reports, press articles and websites taking up the topic of cyberthreats.The goal of this paper was to set a framework for the issue of cyberthreats. The paper discusses the state of national and private security when it comes to using the Internet. pl
dc.subject.pl cyberzagrożenia, cyberterroryzm, cyberprzestępstwa, cyberprzestrzeń. pl
dc.subject.en cyberthreats, cyberterrorism, cybercrime, cyberspace pl
dc.contributor.reviewer Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.reviewer Wordliczek, Rafał [SAP11018353] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102105-130944 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)