Jagiellonian University Repository

Pop-porn jako element pornografizacji kultury w Stanach Zjednoczonych

pcg.skipToMenu

Pop-porn jako element pornografizacji kultury w Stanach Zjednoczonych

Show full item record

dc.contributor.advisor Rybkowski, Radosław [SAP11017375] pl
dc.contributor.author Winiarska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:11:42Z
dc.date.available 2020-07-26T19:11:42Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209049
dc.language pol pl
dc.title Pop-porn jako element pornografizacji kultury w Stanach Zjednoczonych pl
dc.title.alternative Pop-porn As an Element of Culture's Pornification in the USA pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca jest opisem zagadnienia pop – pornu, który stanowi przykład pornografizacji kultury w Stanach Zjednoczonych na podstawie teledysku oraz wizerunków kilku przedstawicieli muzyki pop. Punktem wyjścia były obyczajowe i moralne przemiany społeczeństwa amerykańskiego oraz wydarzenia kulturowe i polityczne, które doprowadziły do pojawienia się zjawiska pornografizacji. Przedstawione treści prezentują różne formy pornografii, wyjaśniają definicje z tym związane. Nie bez znaczenia była także cenzura oraz zmiany w sposobie odbierania pornografii i przez Amerykanów na przestrzeni lat. pl
dc.abstract.en The thesis is a description of pop-porn, which is an example of the pornification of American culture based on video clips and the image of pop music artists. The starting point were social and moral transformations of American society, as well as cultural and political events that have brought the phenomenon of pornification. The featured content presents different forms of pornography and explain definitions associated with it. Censorship and different ways of experiencing pornography by Americans over the years also have their own significance. pl
dc.subject.pl POP – PORN, PORNOGRAFIZACJA, PORNOGRAFIA, TELEDYSK, MUZYKA POP pl
dc.subject.en POP – PORN, PORNIFICATION, PORNOGRAPHY, MUSIC VIDEO, POP MUSIC pl
dc.contributor.reviewer Soroka, Tomasz pl
dc.contributor.reviewer Rybkowski, Radosław [SAP11017375] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102088-135045 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy Ameryka Północna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)