Jagiellonian University Repository

Kobieta w niemieckiej propagandzie nazistowskiej - cialo na usługach reżimu narodowosojalistycznego

pcg.skipToMenu

Kobieta w niemieckiej propagandzie nazistowskiej - cialo na usługach reżimu narodowosojalistycznego

Show full item record

dc.contributor.advisor Gajda, Kinga [SAP11019873] pl
dc.contributor.author Mroczek, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:10:18Z
dc.date.available 2020-07-26T19:10:18Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209027
dc.language pol pl
dc.title Kobieta w niemieckiej propagandzie nazistowskiej - cialo na usługach reżimu narodowosojalistycznego pl
dc.title.alternative The Woman in German Nazi Propaganda - body at National Socialism regime pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej dysertacji jest pokazanie roli kobiety w niemieckiej propagandzie okresu 1933-1945. Autor kładzie główny nacisk na miejsce kobiety w systemie totalitarnym. Analiza rozpoczyna się od zagadnień związanych z eugeniką jako nauką, która dała podstawy nazistowskiej polityce rasowej. Przywołane zostają również podglądy Hitlera zawarte w Mein Kampf. Praca zawiera także krótką informację dotyczącą pochodzenia i korzeni Fuhrera. Autor powołuje się na oryginalne teksty źródłowe w postaci aktów prawnych pochodzących z omawianego okresu historii Niemiec. Praca przedstawia przede wszystkim społeczny wymiar polityki prowadzonej przez nazistów, w tym głównie stosunek do rodziny, małżeństwa, rozwodów i prostytucji. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to present women's role in German propaganda, in 1933-45 period. The author pays most attention to woman's place in totalitarian system. The analisis beginns with consideration of eugenics as the science, which gave the basis for Nazi racial policy. The paper reminds also Hitler's views presented himself in Mein Kapmf. The dissertation includes a brief description of the Fuhrer's orgin and roots. Author quotes the original source text of legal acts form the mention period of German history. The paper focuses mainly on the social policy of Nazis, including their approach to family, marriage, divorces and prostitution matters. pl
dc.subject.pl kobieta, seksualność, rodzina, małżeństwo, rozwód, nazizm, eugenika, prostytucja, sterylizacja pl
dc.subject.en woman, sexuality, family, marriage, divorce, nazism, eugenics, prostitution, sterilization pl
dc.contributor.reviewer Zombirt, Jolanta [SAP11018502] pl
dc.contributor.reviewer Gajda, Kinga [SAP11019873] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102066-129060 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy niemcoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)