Jagiellonian University Repository

Event marketing - narzędzie kreowania wizerunku i promocji miasta na przykładzie Nowego Sącza

pcg.skipToMenu

Event marketing - narzędzie kreowania wizerunku i promocji miasta na przykładzie Nowego Sącza

Show full item record

dc.contributor.advisor Sagan, Adam [SAP11116872] pl
dc.contributor.author Dobosz, Adrianna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:09:36Z
dc.date.available 2020-07-26T19:09:36Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209016
dc.language pol pl
dc.title Event marketing - narzędzie kreowania wizerunku i promocji miasta na przykładzie Nowego Sącza pl
dc.title.alternative Event marketing - a tool to create the image and promotion of the city. A case study of Nowy Sącz pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wydarzenia odgrywają istotną rolę w marketingu miast. Ich zadaniem jest nie tylko promocja miasta, czy kształtowanie pozytywnego wizerunku, ale również wypromowanie pożądanej i rozpoznawalnej marki miasta. W związku z tym autorka w niniejszej pracy opisuje jedno z narzędzi promocyjnych miasta, jakim jest event marketing. Pierwszy rozdział został w całości poświęcony koncepcji marketingu terytorialnego miast z uwzględnieniem roli public reations. W rozdziale drugim opisana została historia event marketingu, proces kształtowania, klasyfikacja i funkcje wydarzeń, a także charakterystyczne strategie eventowe polskich miast. Kolejny rozdział prezentuje krótką historię oraz działalność promocyjną Nowego Sącza, który jest obszarem badań, z uwzględnieniem charakterystyki wydarzeń pojawiających się w mieście cyklicznie od kilku lat. Czwarty rozdział to opis metodologii badań własnych oraz analiza otrzymanych wyników, dzięki którym autorka pracy opisuje rolę wydarzeń promocyjnych i ich postrzeganie zarówno przez mieszkańców, jak i specjalistów do spraw promocji. Rozdział podsumowujący jest próbą modyfikacji strategii zarówno promocyjnej, wizerunkowej, jak i eventowej miasta w świetle wyników badań. pl
dc.abstract.en Events play a vital role in the marketing of cities. Their task is not only to promote the city, and a positive image, but also to promote desirable and a recognizable brand of the city. Therefore, the author describes one of the promotional tools of place branding, which is event marketing. The first chapter is entirely dedicated to the concept of city marketing, including the role of public reations. The second chapter describes the history of event marketing, the process of formation, classification and role of events, as well as specific event strategies in Polish cities. The next chapter presents a brief history and promotional activities in Nowy Sącz, which is an area of research, taking into account the characteristics of the events occurring in cycles for some years now. The fourth chapter is a description of the research methodology and the analysis of the results thanks to which the author describes the role of promotional events and their perception by both the residents and marketing promotion specialists. A concluding chapter is an attempt to modify the promotion, image and event strategy in the light of the test results. pl
dc.subject.pl marketing terytorialny, event marketing, wydarzenie, promocja miasta, wizerunek miasta, rola wydarzeń promocyjnych, postrzeganie pl
dc.subject.en city marketing, event marketing, event, promotion of the city, the city's image, the role of promotional events, perception pl
dc.contributor.reviewer Sagan, Adam [SAP11116872] pl
dc.contributor.reviewer Perek-Białas, Jolanta [SAP11017480] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102055-119965 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl
dc.fieldofstudy komunikowanie we współczesnym społeczeństwie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)