Jagiellonian University Repository

Ocena opieki pielęgniarskiej przez pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno wieńcowego

pcg.skipToMenu

Ocena opieki pielęgniarskiej przez pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno wieńcowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Kózka, Maria [SAP20000321] pl
dc.contributor.author Rogóż, Szymon pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:08:23Z
dc.date.available 2020-07-26T19:08:23Z
dc.date.submitted 2015-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208997
dc.language pol pl
dc.title Ocena opieki pielęgniarskiej przez pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno wieńcowego pl
dc.title.alternative Evaluation of nursing care for patients undergoing coronary artery bypass graft pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tytuł: Ocena opieki pielęgniarskiej przez pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno wieńcowego.Wstęp: Jakość opieki zdrowotnej jest różnie definiowana i oceniana. W odniesieniu do opieki pielęgniarskiej oznacza poziom świadczeń realizowanych przez pielęgniarki z wykorzystaniem aktualnej wiedzy i zapewniający pacjentowi bezpieczeństwo. Cel pracy: Celem pracy jest ocena opieki pielęgniarskiej przez pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno wieńcowego.Materiał i metoda: W badaniu wzięło udział 60 pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno wieńcowego leczonych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznymim. Jana Pawła II. Do zebrania danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym była Skala Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle.Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Przyjęto poziom istotności p < 0,05. Wynik i wnioski: Badania wykazały, że pacjenci są zadowoleni z opieki pielęgniarskiej oceniając ją w 66,6% jako wyśmienitą lub bardzo dobrą. Również badani wysoko ocenili poziom satysfakcji z opieki pielęgniarskiej. Istotne znaczenie dla badanych miało wyznaczenie konkretnej pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę nad nim. Respondenci, którzy mieli wyznaczoną pielęgniarkę częściej oceniali opiekę na poziomie bardzo dobrym (55,6%) i wyśmienitym (33,3%). Ocena opieki pielęgniarskiej i czynników ją warunkujących z perspektywy pacjentów może przyczynić się do poprawy jakości opieki. pl
dc.abstract.en Title: Evaluation of nursing care for patients after coronary artery bypass graft surgery.Introduction: The increase in the frequency of performing cardiac bypass surgery and made it very important for patients and health care workers became quality.Ensuring high quality nursing care is therefore a challenge for the nursing staff.The aim of the research: The aim of this study is to evaluate nursing care for patients undergoing coronary artery bypass grafting.Material and Methods: The study included 60 patients undergoing coronary artery bypass grafting treated in Krakow Specialist Hospital Pope John Paul II. For data collection method was used diagnostic survey. The research tool was the Scale of Satisfaction with care Newcastle. The results were statistically analyzed.The level of significance at p <0.05.Result and conclusions: Studies have shown that the care patients are satisfied with nursing care. 43.3% of respondents believe that health ward was very good. Delicious care for rated 23.3% of people. Poorly evaluated the care received by one person (1.7%). Most of the patients highly evaluates the level of satisfaction with nursing care at the department of Anesthesiology and Intensive Care at the Krakow Specialist Hospital Pope John Paul II.Studies have shown that it is very important for the patient to designate a particular nurse responsible for taking care of him. Respondents who had a designated nurse more often evaluated care at a very good (55.6%) and excellent (33.3%).Subjective assessment of the patient is one of the most important indicators of the broader health care quality. Periodic assessment of the quality of medical services can help to improve their quality. pl
dc.subject.pl pielęgnowanie, jakość opieki, pomostowanie aortalno wieńcowe pl
dc.subject.en nursing, quality of care, coronary artery bypass grafting pl
dc.contributor.reviewer Kózka, Maria [SAP20000321] pl
dc.contributor.reviewer Orzeł-Nowak, Anita [SAP20001881] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102036-80934 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)