Jagiellonian University Repository

Wpływ struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstwa.

pcg.skipToMenu

Wpływ struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstwa.

Show full item record

dc.contributor.advisor Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.author Kowalik, Elwira pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:06:14Z
dc.date.available 2020-07-26T19:06:14Z
dc.date.submitted 2015-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208963
dc.language pol pl
dc.title Wpływ struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstwa. pl
dc.title.alternative The impact of capital structure on profitability of the company. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie wpływu struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia było zaprezentowanie źródeł finansowania przedsiębiorstwa wraz z teoriami struktury kapitału oraz kosztem finansowania. Następnie została przybliżona problematyka dotycząca efektywności przedsiębiorstwa, a także metody, za pomocą których można oszacować rentowność firmy. Empiryczna część pracy dotyczy analizy odnośnie oddziaływania struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstwa. Pracę zamykają wnioski wyciągnięte na podstawie przeprowadzonego badania. pl
dc.abstract.en The purpose of the thesis is to show the impact of capital structure on prfitability of the company. The starting point was to present sources of financing businesses with capital's structure theory and cost of financing. Secondly was approximated issues concerning effectiveness of company, also method by which we can estimate the company's profitability. Empirical piece of thesis concerning the impact of capital structure on profitability of the company. The thesis is ended by conclusions based on our economic survey. pl
dc.subject.pl kapitał, przedsiębiorstwo, rentowność, struktura pl
dc.subject.en capital, enterprise, profitability, structure pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101999-170885 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)