Jagiellonian University Repository

Charakterystyka współczesnego rodzimowierstwa na przykładzie wybranej grupy

pcg.skipToMenu

Charakterystyka współczesnego rodzimowierstwa na przykładzie wybranej grupy

Show full item record

dc.contributor.advisor Trzcińska, Izabela [SAP11014029] pl
dc.contributor.author Młynarska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:05:43Z
dc.date.available 2020-07-26T19:05:43Z
dc.date.submitted 2015-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208955
dc.language pol pl
dc.title Charakterystyka współczesnego rodzimowierstwa na przykładzie wybranej grupy pl
dc.title.alternative Characteristics of modern "rodzimowierstwo" on the example of the selected group pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Adam Czarnocki w XIX wieku, swoim artykułem „O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem”, zapoczątkował bogatą historię rozwoju zainteresowania rodzimowierstwem w Polsce. Dziś na terenie całego kraju mamy do czynienia z wieloma grupami formalnymi i nieformalnymi, które kultywują starosłowiańskie wierzenia, obrzędy i kulturę. Praca ta skupiona będzie na grupie, znajdującej się na terenie Krakowa. Celem jej jest próba uchwycenia obrazu współczesnego rodzimowiercy, poprzez przedstawienie obchodów głównych świąt, w jakich uczestniczą oraz ich wierzeń. Omówi wszystkie najważniejsze odprawiane przez nich obrzędy, takie jak Szczodre Gody, Jare Gody, Noc Kupały oraz Dziady. Ważną część stanowić też będzie charakterystyka wierzeń członków tej grupy. Przy pomocy zebranych informacji podczas przeprowadzonych wywiadów pogłębionych, opisane zostaną wierzenia każdej z osób oraz sam proces ich rozwoju. pl
dc.abstract.en With his article: „ O Słowińszczyźnie przed chrześcijaństwem” published in 19th century, Adam Czarnocki initiated a deep and popular interest in "rodzimowierstwo" in Poland. Nowadays we encounter many formal and informal groups that cultivate old-slavonic culture along with it’s rites and beliefs. This thesis will be focused on one of these groups, which is located in Cracow. The aim of this research is an attempt to capture an image of contemporary Polish "rodzimowierca" by describing their main festivities and beliefs. It will describe all most important rites practiced by the group from Cracow such as : Szczodre Gody, Jare Gody, Noc Kupały, Dziady and it’s important part will be the description of adherents’ beliefs. Each person’s beliefs and the process of development will be characterized with the help of information collected during in-depth interviewing. pl
dc.subject.pl rodzimowierstwo, wierzenia, obrzędy, Słowianie, neopogaństwo pl
dc.subject.en "rodzimowierstwo", beliefs, rites, Slavs, Neo-Paganism pl
dc.contributor.reviewer Trzcińska, Izabela [SAP11014029] pl
dc.contributor.reviewer Klimczyk, Wojciech [SAP13036639] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101991-129765 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy porównawcze studia cywilizacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)