Jagiellonian University Repository

Prototyp gry komputerowej z wykorzystaniem silnika Unity

pcg.skipToMenu

Prototyp gry komputerowej z wykorzystaniem silnika Unity

Show full item record

dc.contributor.advisor Białas, Piotr [SAP11015544] pl
dc.contributor.author Zemczak, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:05:36Z
dc.date.available 2020-07-26T19:05:36Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208953
dc.language pol pl
dc.title Prototyp gry komputerowej z wykorzystaniem silnika Unity pl
dc.title.alternative The prototype of computer game using Unity Engine pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy magisterskiej jest stworzenie prototypu gry komputerowej z gatunku Roguelike. Do wygenerowania świata gry zostały wykorzystane m.in. algorytmy rastrowe, algorytmy tworzenia grafów oraz algorytmy randomizowane (probabilistyczne). Głównym narzędziem jest silnik Unity, a wraz z nim język programowania C#. Gra składa się z prostych obiektów trójwymiarowych. Elementem nadrzędnym jest implementacja wyżej wymienionych algorytmów w taki sposób, aby każdy nowo wygenerowany poziom różnił się od poprzedniego. Przez pojęcie różnorodności rozumiem:•niepowtarzalne rozmieszczenie pomieszczeń•zmienna wielkość pomieszczeń•zmienna szerokość ścieżek•kilka rodzajów ścieżek•zmienne ukształtowanie terenu•losowe rozmieszczenie przeciwników i przedmiotówKonsekwencją takich założeń jest zminimalizowanie wystąpienia identycznego poziomu do bardzo małej wartości. Ponadto:•został utworzony system sterowania•została utworzona sztuczna inteligencja przeciwników•zbieranie punktów życia•generowanie przeszkód•przezroczystość przeszkód pl
dc.abstract.en The object of this master’s thesis was to describe how to make prototype of Roguelike computer game. To show how to made a virtual world of game and create this world I used Rasterization Algorithms, Graph Algorithms and Random Algorithms. The Main tool to done this virtual world was Unity Game Engine and C# programming language. The Game was built by simple three-dimensional objects. One of the most important elements is implementation above-mentioned algorithms the way which make every newly generated level to different than previous.The Attributes of my game prototype are: unique location of rooms, varaible size of rooms, variable size of paths, different paths, random terrain, random locations of enemies and objects. The main consensequence of this is almost unreal to generate exactly the same level. Furthemore: there is player controller, simple artificial intelligence, live points, obstacles and obstacles transparency. pl
dc.subject.pl Algorytmy rastrowe, Algorytmy randomizowane, Unity, Roguelike, Generacja poziomów pl
dc.subject.en Rasterization Algorithms, Graph Algorithms, Random Algorithms, Unity, Roguelike, Level generation pl
dc.contributor.reviewer Węgrzyn, Paweł [SAP11014990] pl
dc.contributor.reviewer Białas, Piotr [SAP11015544] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101989-189465 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)