Jagiellonian University Repository

Udział polskiego lotnictwa wojskowego w operacjach reagowania kryzysowego i obronie kolektywnej NATO

pcg.skipToMenu

Udział polskiego lotnictwa wojskowego w operacjach reagowania kryzysowego i obronie kolektywnej NATO

Show full item record

dc.contributor.advisor Kastory, Agnieszka [SAP11013825] pl
dc.contributor.author Gruca, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:05:32Z
dc.date.available 2020-07-26T19:05:32Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208952
dc.language pol pl
dc.title Udział polskiego lotnictwa wojskowego w operacjach reagowania kryzysowego i obronie kolektywnej NATO pl
dc.title.alternative The participation of Polish military aviation in NATO crisis response operations and collective defense. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Autor opisuje zaangażowanie polskiego lotnictwa wojskowego w operacje reagowania kryzysowego NATO oraz misje wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Składa się z trzech rozdziałów. Zawiera informacje na temat struktury polskiego lotnictwa wojskowego, istoty operacji reagowania kryzysowego, zakresu zadań wykonywanych przez lotnictwo wojskowe w operacjach reagowania kryzysowego oraz w misjach wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej. Część dotycząca zakresu zadań została wzbogacona o przykłady udziału polskiego lotnictwa w działaniach NATO. Autor omówił działalność Samodzielnej Grupy Powietrznej i Zespołu Lotniczego w Afganistanie oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik. pl
dc.abstract.en The author describes the involvement of the Polish military aviation in NATO crisis response operations and Baltic Air Policing missions. The work consists of three chapters. It contains information about the structure of the Polish military aviation, the essence of crisis response operations, the tasks performed by the military aviation in crisis response operations and Baltic Air Policing. Part of work that concerns the tasks has been enriched with examples of the participation of Polish military aviation in NATO operations. Author discusses the activities of the Independent Air Group in Afghanistan and activities of the Polish Military Contingent Orlik. pl
dc.subject.pl lotnictwo wojskowe, operacje reagowania kryzysowego, obrona kolektywna, Zintegrowany System Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO, struktura lotnictwa wojskowego, zadania lotnictwa wojskowego, misje wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Baltic Air Policing, Samodzielna Grupa Powietrzna, Zespół Lotniczy, Polski Kontyngent Wojskowy Orlik pl
dc.subject.en military aviation, crisis response operations, collective defense, NATO Integrated Air and Missile Defense, the structure of military aviation, military aviation tasks, Baltic Air Policing, Independent Air Group in Afghanistan, Aviation Team, Polish Military Contingent Orlik pl
dc.contributor.reviewer Kastory, Agnieszka [SAP11013825] pl
dc.contributor.reviewer Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella [SAP11019165] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101988-182920 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)