Jagiellonian University Repository

Związek pomiędzy zaangażowaniem w pracę a satysfakcją z pracy i zadowoleniem z życia wśród pracowników branży IT.

pcg.skipToMenu

Związek pomiędzy zaangażowaniem w pracę a satysfakcją z pracy i zadowoleniem z życia wśród pracowników branży IT.

Show full item record

dc.contributor.advisor Iskra-Golec, Irena [SAP11015536] pl
dc.contributor.author Tutak, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:04:27Z
dc.date.available 2020-07-26T19:04:27Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208935
dc.language pol pl
dc.title Związek pomiędzy zaangażowaniem w pracę a satysfakcją z pracy i zadowoleniem z życia wśród pracowników branży IT. pl
dc.title.alternative Relationship between work engagement, job satisfaction and life satisfaction in IT industry. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było zbadanie istnienia, a także rodzaju zależności pomiędzy trzema zmiennymi: zaangażowaniem w prace (komponentami którego są wigor, absorpcja i oddanie), satysfakcja z pracy oraz globalnym poczuciem satysfakcji z życia wśród pracowników branży IT. W badaniach wzięło udział 35 osób – programistów, w wieku 25 – 35 lat, zatrudnionych w krakowskich firmach związanych z nowymi technologiami. Do badan wykorzystano trzy kwestionariusze: skonstruowana przez W. B. Schaufeli’ego Skale Zaangażowania w Pracę, Kwestionariusz Zadowolenia z Pracy autorstwa H. M. Weissa oraz Skale Satysfakcji z Życia E. Dienera. Przeprowadzone badania miały umożliwić odpowiedz na, postawione na potrzeby niniejszej pracy, 2 pytania badawcze, w ramach których poddano weryfikacji 6 hipotez badawczych. Hipotezy dotyczyły występowania oraz rodzaju współzależności w relacji pomiędzy zaangażowaniem w prace, zadowoleniem z pracy oraz satysfakcja z życia. Analiza wyników badan wykazała istotna zależność pomiędzy zaangażowaniem w prace oraz zadowoleniem z pracy. Nie potwierdziły się jednak hipotezy dotyczące związku pomiędzy zaangażowaniem w pracę i satysfakcją z życia. pl
dc.abstract.en The main purpose of the thesis was to investigate the existence and the type of relation between work engagement (consisted of three components which are vigor, absorption and dedication), job satisfaction and life satisfaction amongst IT industry employees. In the research participated 35 programmers at the age between 25 – 35b years, working in the city of Krakow, at the companies associated with new technologies. The methods used for the research were three questionnaires: short version of Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) by W. B. Schaufeli, Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) by H. M. Weiss and The Satisfaction With Life Scale (SWLS) by E. Diener. During the studies it has been hypothesized that there is a relation between work engagement, job satisfaction and life satisfaction. Analysis of the results showed that there was a significant relationship between work engagement and job satisfaction and no significant relationship between work engagement with life satisfaction. pl
dc.subject.pl zaangażowanie w pracę, zadowolenie z pracy, satysfakcja z życia, branża IT pl
dc.subject.en work engagement, job satisfaction, satisfaction with life, IT industry pl
dc.contributor.reviewer Iskra-Golec, Irena [SAP11015536] pl
dc.contributor.reviewer Sikorska, Iwona [SAP11018724] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101969-96688 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)