Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu raju utraconego. Literackie portrety miast w "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta i "Stu latach samotności" Gabriela Garcíi Márqueza

pcg.skipToMenu

W poszukiwaniu raju utraconego. Literackie portrety miast w "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta i "Stu latach samotności" Gabriela Garcíi Márqueza

Show full item record

dc.contributor.advisor Bukowiec, Paweł [SAP11018084] pl
dc.contributor.author Grzyb, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:03:37Z
dc.date.available 2020-07-26T19:03:37Z
dc.date.submitted 2015-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208922
dc.language pol pl
dc.title W poszukiwaniu raju utraconego. Literackie portrety miast w "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta i "Stu latach samotności" Gabriela Garcíi Márqueza pl
dc.title.alternative Seeking the lost paradise. Literary portraits of the cities from "The Promised Land" by Władysław Stanisław Reymont and "One Hundred Years of Solitude" by Gabriel García Márquez pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest porównawczą analizą i interpretacją dwóch literackich miast, Łodzi i Macondo, pochodzących z powieści Władysława Stanisława Reymonta i Gabriel Garcíi Márqueza, jako urbanistycznych realizacji raju na ziemi. Autorka tekstu bada i opisuje mechanizmy działania mitu raju utraconego w literaturze, a także jego potrzebę i obecność w przywoływanych społeczeństwach. Praca tratuje o mieście, jako przestrzeni dialogu między aktualnymi doświadczeniami ludzkości a tradycją mitoreligijną. Prezentuje także sylwetkę człowieka, nieudolnego demiurga, którego dzieło, miasto-raj, konsekwentnie pogrąża i w rezultacie odsyła oba utwory w rejony mitu eschatologicznego. pl
dc.abstract.en This thesis is a comparative analysis and interpretation of two literary cities, Lódź and Macondo, based on the novels from the authors Władysław Stanisław Reymont and Gabriel García Márquez, presented as an industrialized man made realizations of 'paradise' on Earth. The author of the thesis studies and describes the mechanisms of the lost paradise myth, it's existence and the impact on the literature and culture. The dissertation presents the profile of mankind as an ineffective demiurge, unable to comprehend utopian ideology and satisfy the longing for happiness. Paradoxically, despite the effort of creating a new a superior reality, the final creation resembles that of the eschatological myth. The analysis of these novels attempts to show the reasoning of returning to the concept of lost paradise, highlighting the similarities as well as the differences of the realisation this myth is urban. An understanding the cities from their cultural and vernacular perspective allows the opportunity to look at the raised subjects in a instructive and informative way. pl
dc.subject.pl mit, raj utracony, miasto, Macondo, Łódź, Gabriel García Márquez, Władysław Stanisław Reymont, "Sto lat samotności", "Ziemia obiecana", literatura porównawcza, literatura latynoamerykańska, literatura polska pl
dc.subject.en myth, lost paradise, city, Macondo, Łódź, Gabriel García Márquez, Władysław Stanisław Reymont, „One Hundred Years of Solitude”, „The Promised Land”, Comparative literature, Latin American literature, Polish literature pl
dc.contributor.reviewer Bukowiec, Paweł [SAP11018084] pl
dc.contributor.reviewer Czernik, Jakub pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101956-164827 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy polonistyka - komparatystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)