Jagiellonian University Repository

NIERÓWNOŚCI WEWNĄTRZ KRAJU A KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NA PRZYKŁADZIE GOSPODARKI WŁOCH

pcg.skipToMenu

NIERÓWNOŚCI WEWNĄTRZ KRAJU A KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NA PRZYKŁADZIE GOSPODARKI WŁOCH

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Starowicz, Artur pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:02:05Z
dc.date.available 2020-07-26T19:02:05Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208903
dc.language pol pl
dc.title NIERÓWNOŚCI WEWNĄTRZ KRAJU A KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NA PRZYKŁADZIE GOSPODARKI WŁOCH pl
dc.title.alternative Inequalities within the country and the international competitiveness based on the example of the Italian economy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy zawarto charakterystykę gospodarki Włoch a także określono jej pozycję na arenie międzynarodowej. Poszczególne rozdziały zawierają między innymi najważniejsze informacje na temat kraju takie jak podział administracyjny, ustrój polityczny czy omówienie najważniejszych sektorów gospodarki. W dalszych częściach zawarto analizę nierówności w rozwoju poszczególnych regionów kraju a następnie określono pozycję międzynarodową całej gospodarki Włoch. Praca zawiera między innymi dane statystyczne zarówno włoskiego jak i europejskiego urzędu statystycznego. pl
dc.abstract.en This paper contains the characteristics of the Italian economy and its position on the international arena. The individual chapters contain important information about the country such as the administrative division, political system and discuss the most important sectors of the economy. In further parts is includedthe analysis of inequalities in development of different regions of the country and the international position of the entire economy of Italy. The work includes the statistics for both the Italian and European statistical offices. pl
dc.subject.pl gospodarka, konkurencyjność, nierówności, podziały, rankingi pl
dc.subject.en competitiveness, distribution, economy, inequalities, rankings pl
dc.contributor.reviewer Wisła, Rafał [SAP11018718] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101936-45550 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)