Jagiellonian University Repository

Opady w 2010 roku w Krakowie na tle wielolecia 1863-2010

pcg.skipToMenu

Opady w 2010 roku w Krakowie na tle wielolecia 1863-2010

Show full item record

dc.contributor.author Woźniak, Anna [USOS80182] pl
dc.date.accessioned 2016-02-15T13:55:11Z
dc.date.available 2016-02-15T13:55:11Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0033-2135 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20889
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Opady w 2010 roku w Krakowie na tle wielolecia 1863-2010 pl
dc.title.alternative Precipitation in 2010 in Cracow on the background of multi-year 1863-2010 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 407-420 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 419 pl
dc.identifier.weblink http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,12,3 pl
dc.abstract.pl W pracy scharakteryzowano warunki pluwialne w Krakowie w 2010 r. na tle wielolecia w powiązaniu z cyrkulacją atmosferyczną w Polsce Południowej według T. Niedźwiedzia. Podstawę badań stanowiły sumy opadów dobowych z 2010 r. oraz sumy miesięczne i liczba dni z opadem o różnej wielkości z wielolecia 1863-2010. Wykazano, że suma roczna opadów w Krakowie w 2010 r. była najwyższa od roku 1863 i stanowiła aż 166% średniej sumy wieloletniej. Opady w 6 miesiącach (od maja do września i w listopadzie) były anomalnie wysokie, a tylko w październiku były anomalnie niskie. Największa suma była w maju – 285 mm, co stanowi 386% średniej sumy wieloletniej, a wkład tej sumy miesięcznej do rocznej z 2010 wyniósł aż 25%. W maju było też najwięcej dni z opadem – 27. Przyczyną wystąpienia tak wysokich opadów była zwiększona częstość cyklonalnych typów cyrkulacji z sektora północnego oraz sytuacja bruzdy cyklonalnej. pl
dc.abstract.en The paper compares pluvial conditions in Krakow in 2010 to the period 1863-2010 and links them to the atmospheric circulation in southern Poland according to T. Niedźwiedź. Daily precipitation totals in 2010 as well as monthly totals and numbers of days with precipitation of various amounts during the long-term period were used. The annual precipitation in Krakow in 2010 was shown to be greater than in 1863 and equal to 166% of the long-term average. Abnormally high precipitation was recorded in six months of that year (May-September and November) and only October was abnormally dry. The greatest monthly total was recorded in May at 285 mm, which was equivalent to 386% of the long-term average and contributed 25% of the 2010 annual total. May also had the largest number of wet days at 27. This abnormally heavy precipitation was caused by an increased frequency of cyclonic circulation types with northern advection and of the cyclonic trough. pl
dc.subject.pl opady pl
dc.subject.pl 2010 pl
dc.subject.pl anomalie opadów pl
dc.subject.pl typy cyrkulacji pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.en precipitation pl
dc.subject.en 2010 pl
dc.subject.en the norm and precipitation anomaly pl
dc.subject.en type circulation pl
dc.subject.en Cracow pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.identifier.eissn 2544-1655 pl
dc.title.journal Przegląd Geofizyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)