Jagiellonian University Repository

Rozliczenia podatkowe na tle systemu księgowości przedsiębiorstwa.

pcg.skipToMenu

Rozliczenia podatkowe na tle systemu księgowości przedsiębiorstwa.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Madyda, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:00:37Z
dc.date.available 2020-07-26T19:00:37Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208880
dc.language pol pl
dc.title Rozliczenia podatkowe na tle systemu księgowości przedsiębiorstwa. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy są rozliczenia podatkowe, rozpatrywane na tle systemu księgowości. Przedstawiono w niej podstawowe narzędzia tegoż systemu oraz ich zastosowanie w odniesieniu do wybranych rozliczeń podatkowych, a także ukazano jak ważne jest prawidłowe prowadzenie ksiąg. Jak wynika z analizy, osoby prowadzące działalność, z mocy prawa, mogą korzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. Ma to bowiem pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. pl
dc.abstract.en The subject of tax settlements are examined against the background of the accounting system. It shows the basic tools of the system and their application in relation to the selected tax settlement, and also shown how important it is to correct bookkeeping. It is clear from the analysis, the person carrying out the activity, by law, can use all sorts of tax credits. This has a positive impact on the development of the company. pl
dc.subject.pl księgi rachunkowe – podatek od osób fizycznych – podatek od osób prawnych – podatek od towarów i usług – podatek liniowy pl
dc.subject.en accounts - physical persons tax - personal income tax - corporate income tax- tax line pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101913-46433 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)