Jagiellonian University Repository

"Analiza płynności finansowej w branży budowlanej na podstawie spółki deweloperskiej KCI S.A.".

pcg.skipToMenu

"Analiza płynności finansowej w branży budowlanej na podstawie spółki deweloperskiej KCI S.A.".

Show full item record

dc.contributor.advisor Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Pitera, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:00:13Z
dc.date.available 2020-07-26T19:00:13Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208874
dc.language pol pl
dc.title "Analiza płynności finansowej w branży budowlanej na podstawie spółki deweloperskiej KCI S.A.". pl
dc.title.alternative Analysis of the financial fluidity in the building industry based on the property company KCI S.A. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy finansowej na podstawie publikowanych przez przedsiębiorstwo giełdowe dokumentów sprawozdania finansowego. Zgodnie ze specyfiką branży budowlanej, która charakteryzuje się powstawaniem należności terminowych oraz należności nieściągalnych, należy skupić się na terminie płynności finansowej. Po przedstawieniu dokumentów koniecznych do sporządzenia analizy finansowej, przedstawiona została charakterystyka kształtowania się branży budowlanej w Polsce w ostatnich 10-ciu latach oraz uzyskane przez nią wyniki. Dalsza część pracy przedstawia charakterystykę spółki giełdowej KCI S.A oraz jej analizę wskaźnikową płynności finansowej. Obliczone i zinterpretowane zostały wskaźniki statyczne i dynamiczne płynności finansowej w przedsiębiorstwie za ostatnie lata działalności. pl
dc.abstract.en Conducting the financial analysis based on documents published by the stock exchange enterprise of the financial statement is a purpose of this works. According to the specificity of the construction industry which is characterized by coming into existence of amounts due of the timely and unattainable bad debt, one should concentrate on the date of the financial liquidity. After the presentation of documents necessary to draft the financial analysis, a characterization of the forming was presented oneself of construction industry in Poland in last ten years and results achieved by her. The more distant part of the work is presenting the characterization of the listed company KCI SA and her ratio analysis of the financial liquidity. Static and dynamic signs were calculated and interpreted of financial liquidity in the enterprise in final years of activity. pl
dc.subject.pl Analiza, bilans, płynność, przedsiębiorstwo, wskaźnink pl
dc.subject.en Analysis, balance, company, fluidity, the index pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101907-151352 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)