Jagiellonian University Repository

Prototyp gry komputerowej z widokiem kamery izometrycznej z wykorzystaniem silnika Unity

pcg.skipToMenu

Prototyp gry komputerowej z widokiem kamery izometrycznej z wykorzystaniem silnika Unity

Show full item record

dc.contributor.advisor Białas, Piotr [SAP11015544] pl
dc.contributor.author Piekorz, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:59:54Z
dc.date.available 2020-07-26T18:59:54Z
dc.date.submitted 2015-11-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208869
dc.language pol pl
dc.title Prototyp gry komputerowej z widokiem kamery izometrycznej z wykorzystaniem silnika Unity pl
dc.title.alternative Prototype of computer game with isometric camera view using Unity engine pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Projekt ma na celu stworzenie prototypu gry komputerowej z elementami RPG w tym przypadku będą nimi system statystyk postaci oraz system zarządzania ekwipunkiem. Na cele projektu zostało stworzonych około 200 modeli (postacie, środowisko itp.), grafika 2D służąca do teksturowania modeli oraz wykorzystywana w GUI podczas rozgrywki. Zaprojektowane zostały także dwa różne poziomy gry, w których gracz może się swobodnie poruszać i przechodzić z jednego na drugi w wyznaczonych miejscach. Zaimplementowane zostały też dwie kamery w rzucie izometrycznym. Gracz ma możliwość przełączania między nimi w trakcie gry. Do poruszania postaciami sterowanymi przez sztuczną inteligencję została wykorzystana darmowa wersja programu A* Pathfinding Project 3.7.Prototyp gry nie posiada dokładnie wyznaczonej fabuły w rozumieniu historii postaci gracza i jego losów. Natomiast jest ona umiejscowiona w świecie opanowanym przez zombie, a gracz wciela się w jednego z ocalałych ludzi i ma za zadanie przeżyć jak najdłużej, poprzez szukanie zapasów amunicji, broni, jedzenia i walki z zombie. Gra kończy się zwycięstwem gracza, gdy dotrze on do wyznaczonego miejsca, bądź zlikwiduje odpowiednią ilość przeciwników. Do porażki gracza dochodzi w momencie gdy pasek zdrowia jego postaci spadnie do zera – wtedy jego postać ginie i gra się kończy. pl
dc.abstract.en The proposed project is aimed at creating computer game prototype with RPG elements. In this case we will have system of statistics of the characters and system of equipment management. For the purposes of the project an adequate number of models has been created (characters, environment etc.), 2D graphics for texturing the models as well as used in GUI during the game. Two different levels of the game were created in which player can move easily and go from one level to another in the designated places. There are two cameras implemented as well in the isometric projection. Player has a possibility of switching between them during the game. For movement of characters controlled by the artificial intelligence a free version of A* Pathfinding Project 3.7. was used.The prototype of this game does not have an exactly fixed plot defined as the story of the character and his fates. However it is located in the world taken over by zombies and a player is one of the surviving people. His task is to survive as long as it is possible by searching for ammunition supplies, weapon, food and fighting against the zombies.The game is ending with the victory of a player once he reaches the appointed place or eliminates appropriate amount of opponents. The defeat of the player takes place when the health bar of a character drops down to zero – the character dies and the game ends. pl
dc.subject.pl gra komputerowa, 3D, elementy RPG, sztuczna inteligencja pl
dc.subject.en computer game, 3D, RPG elements, Artificial Intelligence pl
dc.contributor.reviewer Argasiński, Jan [SAP14001261] pl
dc.contributor.reviewer Białas, Piotr [SAP11015544] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101901-182704 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)