Jagiellonian University Repository

Ocena kondycji finansowej sektora węgla kamiennego w Polsce w świetle restrukturyzacji

pcg.skipToMenu

Ocena kondycji finansowej sektora węgla kamiennego w Polsce w świetle restrukturyzacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Marta pl
dc.contributor.author Gil, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:59:42Z
dc.date.available 2020-07-26T18:59:42Z
dc.date.submitted 2015-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208866
dc.language pol pl
dc.title Ocena kondycji finansowej sektora węgla kamiennego w Polsce w świetle restrukturyzacji pl
dc.title.alternative Evaluation of the financial condition of mining sector in Poland in light of the restructuring process pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było przedstawienie istoty i rodzajów restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz ocena kondycji finansowej sektora węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2014, w świetle przeprowadzanych działań restrukturyzacyjnych. Na podstawie analizy wskaźników rentowności i płynności oraz zadłużenia dokonano oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw górniczych w latach 2007-2014. Wyniki badań wykazują brak rentowności i płynności finansowej spółek w całym badanym okresie. Permanentnym problemem jest narastające zadłużenie przedsiębiorstw górniczych, które w 2014 roku osiągnęło 14 mld zł. Udzielona pomoc publiczna również nie przyniosła stałej poprawy sytuacji finansowej sektora. Proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego nie można uznać za zakończony. Sektor górniczy po 25 latach przemian wciąż nie jest konkurencyjny i nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w realiach gospodarki rynkowej. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis was to present the nature and types of company restructuring and to evaluate the financial condition of the coal mining industry in Poland in the years 2007-2014, in the context of restructuring of this industry. Based on an analysis of indicators of profitability and liquidity, as well as an analysis of debt, the financial condition of mining companies in the years 2007-2014 has been evaluated. The results show a lack of profitability and liquidity of the studied companies throughout the considered period. A permanent problem is a growing debt of mining companies which in 2014 reached 14 billion zlotys. The hitherto public aid also did not bring a continuous improvement of the financial situation of the industry. The restructuring process of the coal mining enterprises cannot be considered completed. After 25 years of the economic transformations, the mining industry still remains uncompetitive and unable to function independently in the realities of the market economy. pl
dc.subject.pl górnictwo węgla kamiennego, restrukturyzacja, pomoc publiczna pl
dc.subject.en mining, public aid, restructuring pl
dc.contributor.reviewer Gancarczyk, Marta pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101898-171857 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)