Jagiellonian University Repository

Stworzenie gry z wykorzystaniem Unity 3D i Oculus Rift

pcg.skipToMenu

Stworzenie gry z wykorzystaniem Unity 3D i Oculus Rift

Show full item record

dc.contributor.advisor Węgrzyn, Paweł [SAP11014990] pl
dc.contributor.author Ratusznik, Radosław pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:58:30Z
dc.date.available 2020-07-26T18:58:30Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208847
dc.language pol pl
dc.title Stworzenie gry z wykorzystaniem Unity 3D i Oculus Rift pl
dc.title.alternative Creating a game using Unity 3D and Oculus Rift pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy procesu stworzenia gry wideo przy wykorzystaniu silnika Unity i okularów wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift. W części teoretycznej przeprowadzona została analiza dostępnych na rynku silników przeznaczonych do tworzenia gier oraz opis urządzenia Oculus Rift. Następnie napisany został Game Design Document - dokument opisujący i planujący powstawanie tworzonej gry. Kolejny rozdział dotyczy opisu tworzenia assetów i budowy poziomu z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Następnie opisana została implementacja skryptów i sztucznej inteligencji w silniku gry oraz proces integracji projektu z okularami Oculus Rift. Praca zakończona jest podsumowaniem, w którym potwierdzone są wcześniej przyjęte założenia. pl
dc.abstract.en This work deals with the process of creating a video game using the Unity engine and virtual reality glasses Oculus Rift. In the theoretical part the analysis was carried out on the game engines available on the market and a description of the Oculus Rift device. Then the Game Design Document was written - a document describing and planning the whole process of creating this game. The next chapter concerns the description of the design and building the level assets using appropriate software. Then there is a description of the implementation of scripts and artificial intelligence in the game engine and the integration process of Oculus Rift glasses with the project. The last section of this work is a summary, which is a confirmation of earlier assumptions. pl
dc.subject.pl UNITY 3D - OCULUS RIFT - GRA WIDEO - SZTUCZNA INTELIGENCJA - GRAFIKA 3D pl
dc.subject.en UNITY 3D - OCULUS RIFT - GRA WIDEO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - 3D ASSETS pl
dc.contributor.reviewer Argasiński, Jan [SAP14001261] pl
dc.contributor.reviewer Węgrzyn, Paweł [SAP11014990] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101879-166450 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)