Jagiellonian University Repository

Brzozowskiego diagnoza polskości w III rozdziale Legendy Młodej Polski

pcg.skipToMenu

Brzozowskiego diagnoza polskości w III rozdziale Legendy Młodej Polski

Show full item record

dc.contributor.advisor Bohun, Michał [SAP11017223] pl
dc.contributor.author Kosela, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:58:26Z
dc.date.available 2020-07-26T18:58:26Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208846
dc.language pol pl
dc.title Brzozowskiego diagnoza polskości w III rozdziale Legendy Młodej Polski pl
dc.title.alternative Brzozowski's concept of Polish character in 3rd chepter od The Legend of Young Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi analizę koncepcji polskości w III rozdziale Legendy Młodej Polski Stanisława Brzozowskiego. Brzozowski wylicza w nim niedomagania polskości na wielu płaszczyznach – religii, literatury, życia społecznego i rodzinnego. Każdy z tych obszarów opiera się na niewłaściwym podejściu do pracy twórczej. Zgodnie z diagnozą Brzozowskiego Polska cierpi na zdziecinniałość. Filozof widzi remedium w ustanowieniu samorządu ludzi opartego na pracy. pl
dc.abstract.en The artice analyzes Stanisław Brzozowski’s concept of Polisch character (Polishness) in 3rd chepter of The Legend of Young Poland. Brzozowski enumerates there weaknesses of the Polish nation on many levels – religion, literature, social and family life. All of those areas were founded on the wrong attitude towards widely understood creative work. According to Brzozowski’s diagnosis: Poland suffers from infantilism. Philosopher sees the remedy in the estabilishment of people’s selfgovernment based on work. pl
dc.subject.pl Stanisław Brzozowski, Legenda Młodej Polski, polskość, zdziecinniałość, praca, samorząd ludzi pl
dc.subject.en Stanisław Brzozowski, The legend of Young Poland, Polishness, infantilism, work, people’s government pl
dc.contributor.reviewer Bohun, Michał [SAP11017223] pl
dc.contributor.reviewer Karas, Marcin [SAP11017896] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101878-146775 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)