Jagiellonian University Repository

Тоталитарная символика в архитектуре и дизайне московских высотных домов (1947–1957)

pcg.skipToMenu

Тоталитарная символика в архитектуре и дизайне московских высотных домов (1947–1957)

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczukin, Wasilij [SAP11110437] pl
dc.contributor.author Nisztuk, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:56:46Z
dc.date.available 2020-07-26T18:56:46Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208820
dc.language rus pl
dc.subject.other Архитектура СССР, высотное строительство, социалистический реализм, сталинские высотные дома pl
dc.title Тоталитарная символика в архитектуре и дизайне московских высотных домов (1947–1957) pl
dc.title.alternative Symbolika totalitarna w architekturze i wnętrzu wysokościowców moskiewskich z lat 1947-1957. pl
dc.title.alternative Totalitarian symbolism in architecture and interior of Muscovite skyscrapers from 1947-1957 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska poświęcona jest siedmiu stalinowskim wysokościowcam wybudowanym w Moskwie w latach 1947- 1957. Autor starał się dojrzeć istotę kultury okresu stalinowskiego, zrozumieć znaczenie symboliki radzieckiej i na przykładzie architektury zaprezentować wpływ totalitarnej propagandy na społeczeństwo. Materiałem do badań posłużyły architektura i wystrój następujących budynków: Budynek administracyjno- mieszkalny przy Bramie Czerwonej, Dom mieszkalny na Wybrzeżu Kotielnikowskim, Budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Główny budynek Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa, Dom mieszkalny na placu Kudryńskim, Hotel Leningradzki i Hotel Ukraina. Kluczowym elementem pracy jest słownik motywów totalitarnych stworzony przez autora na bazie analizowanego materiału. Każde słownikowe hasło zostało opatrzone komentarzem. pl
dc.abstract.en This master's thesis is dedicated to seven skyscrapers in Moscow, designed in the Stalinist style and constructed from 1947 to 1957. Author tried to make out the essence of the Stalinist period's culture, fathom the meaning of Soviet symbolism, and present the influence of totalitarian propaganda on society through the example of architecture. Architecture and decor of the following buildings was used as material for this research: the Red Gate Building, the Kotelnicheskaya Embankment Building , the Ministry of Foreign Affairs of Russia main building, the main building of the Lomonosov Moscow State University, Kudrinskaya Square Building, the Hilton Moscow Leningradskaya Hotel and the Radisson Royal Hotel, also known as Hotel Ukraina. The key element of the thesis is the dictionary of totalitarian themes, created by the author on the basis of analyzed material. Every entry was annotated. pl
dc.abstract.other Данная дипломная работа посвящена семи сталинским высотным домам, построенным в Москве в 1947- 1957 годах. Автор пытался проникнуть в суть культуры сталинского периода, понять значение советской символики, а также на примере архитектуры представить влияние тоталитарной пропаганды на тогдашние общество. Исследовательный материал – это архитектура и внутренное пространство следующих зданий: Административно-жилое здание у Красных ворот, Жилой дом на Котельнической набережной, Здание Министерства иностранных дел, Главное здание Московского государственного университета, Жилой дом на Кудринской площади, Гостиница «Ленинградская», Гостиница «Украина». Ключевой элемент работы – это словарь тоталитарных мотивов, созданный автором на основе анализа материала. Каждая словарная единица прокомментирована. pl
dc.subject.pl Architektura ZSRR, budownictwo wysokościowe, realizm socjalistyczny, stalinowskie wysokościowce pl
dc.subject.en Soviet architecture, high-rise architecture, socialist realism, Stalinist skycrapers pl
dc.contributor.reviewer Szczukin, Wasilij [SAP11110437] pl
dc.contributor.reviewer Wawrzyńczak, Aleksander [SAP11018082] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101850-126980 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)