Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie mediów społecznościowych w celach marketingowych i wizerunkowych.

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie mediów społecznościowych w celach marketingowych i wizerunkowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Frącz, Paweł pl
dc.contributor.author Obara, Sławomir pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:55:57Z
dc.date.available 2020-07-26T18:55:57Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208807
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie mediów społecznościowych w celach marketingowych i wizerunkowych. pl
dc.title.alternative The social media use for marketing and image purposes. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Media społecznościowe, będące wynikiem dokonującej się rewolucji informacyjnej stanowią we współczesnym świecie niezwykle istotny instrument kreowania wizerunku marki. Umiejętnie prowadzony marketing społecznościowy, ukierunkowany na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość i spełniający oczekiwania oraz wymagania klientów gwarantuje dobrą reputację i sukces biznesowy. Z kolei zaniedbanie działań marketingowych w obrębie social mediów może skutkować poważną utratą wizerunku i pozycji na rynku. Niniejsza praca ukazuje tę zależność na przykładzie firm z branży podróżniczej. pl
dc.abstract.en Social media as a result of making up the information revolution in the modern world pose a very important instrument for creating brand image. Skillfully led social marketing that targets the rapidly changing reality and meets the needs and requirements of customers ensures a good reputation and business success. On the other hand negligence marketing activities within social media can result in serious damage to the image and position in the market. This work shows this relationship as an example of travel industry companies. pl
dc.subject.pl Facebook- marketing społecznościowy -media społecznościowe- reputacja marki-wizerunek firmy pl
dc.subject.en brand reputation - corporate image - Facebook - social marketing -social media pl
dc.contributor.reviewer Frącz, Paweł pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101837-182699 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)