Jagiellonian University Repository

Kształt typograficzny krakowskich druków muzycznych XVI wieku

pcg.skipToMenu

Kształt typograficzny krakowskich druków muzycznych XVI wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Gruchała, Janusz [SAP11009078] pl
dc.contributor.author Hryniewicka, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:54:22Z
dc.date.available 2020-07-26T18:54:22Z
dc.date.submitted 2015-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208782
dc.language pol pl
dc.title Kształt typograficzny krakowskich druków muzycznych XVI wieku pl
dc.title.alternative Typographical design of sixteenth-century music printed in Cracow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy poddano analizie typograficznej trzy główne typy druków muzycznych wydawanych w szesnastowiecznym Krakowie. W obrębie każdej z grup zbadano zarówno formę notacji muzycznej, jak i sposób ukształtowania tradycyjnego tekstu, szukając czynników, które wywarły na nie najsilniejszy wpływ. Szukano cech charakterystycznych dla każdego typu publikacji oraz zwyczajów panujących w oficynach krakowskich publikujących druki z zapisem nutowym. Wiele miejsca poświęcono ukazaniu problemów związanych z równoczesnym tłoczeniem symboli muzycznych i zwykłego tekstu. pl
dc.abstract.en The following dissertation concerns the typographical design of sixteenth-century music printed in Cracow, including liturgical books, treatises and songs. Within each group both musical notation and the structure of the traditional text were investigated in order to find the impact of various factors on the final shape of the print. The author sought for the dictinctive features of all three specified groups, trying also to indicate the habits of particular music printers in Cracow, depending on publication type. The essay focuses especially on technical problems of mixing the traditional printing and music printing methods. pl
dc.subject.pl kształt typograficzny, druki muzyczne, Kraków, XVI wiek pl
dc.subject.en typographical design, music printing, Cracow, 16th century pl
dc.contributor.reviewer Kiliańczyk-Zięba, Justyna [SAP11018853] pl
dc.contributor.reviewer Gruchała, Janusz [SAP11009078] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101809-130990 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy edytorstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)