Jagiellonian University Repository

Przestrzenne zróżnicowanie miejsc zamieszkania sprawców wypadków i kolizji drogowych w Krakowie

pcg.skipToMenu

Przestrzenne zróżnicowanie miejsc zamieszkania sprawców wypadków i kolizji drogowych w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.author Płatkiewicz, Krzysztof [USOS16334] pl
dc.date.accessioned 2016-02-15T13:07:55Z
dc.date.available 2016-02-15T13:07:55Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1732-5153 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20877
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Przestrzenne zróżnicowanie miejsc zamieszkania sprawców wypadków i kolizji drogowych w Krakowie pl
dc.title.alternative Spatial variation of places of residence perpetrators of the accidents and road collision in Cracow pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-21 pl
dc.abstract.pl Celem badań było poznanie przestrzennego zróżnicowania miejsc zamieszkania sprawców wypadków i kolizji drogowych w Krakowie.Pracę opartona analizie przestrzennejdanych dotyczącychmiejsca zamieszkania 577 sprawców zdarzeń drogowych, które zdarzyły się na terenie Krakowa w 2010 roku, w znacznej większości na głównych ciągach komunikacyjnych. Materiał zebrany został przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Na potrzeby badań wykorzystano próbę losową zdarzeń drogowych, w zależności od zadysponowania patrolu przez dyżurnego. Najwyższą gęstością zamieszkania sprawców zdarzeń drogowych cechują się północno-zachodnie dzielnice miasta z maksimum przypadającym na dzielnicę V (Krowodrza) oraz obszar Nowej Huty. Nadspodziewany jest udział w zdarzeniach drogowych sprawców zamieszkałych poza obszarem badań – łącznie blisko 36% wszystkich sprawców zdarzeń drogowych. Wśród sprawców pochodzących spoza Krakowa dominują mieszkańcy powiatu krakowskiego i szerzej - Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Uwidacznia się również wyższy udział sprawców zamieszkujących wzdłuż korytarza komunikacyjnego Katowice – Kraków – Rzeszów.Najwięcej zdarzeń drogowych wśród mieszkańców Krakowa ma miejsce w pierwszych 3km oraz 5 minutach podróży, przy czym wpływ odległości i czasu podróży od miejsca zdarzenia na liczbę zdarzeń nie jest proporcjonalny.Obraz interakcji przestrzennych w Krakowie generalnie nawiązuje do liczby sprawców przeliczonych na 10 000 mieszkańców, ale są od tej zasady dość istotne wyjątki. pl
dc.subject.pl przestrzeń miejska pl
dc.subject.pl wypadki drogowe pl
dc.subject.pl kolizje drogowe pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo pl
dc.subject.en urban area pl
dc.subject.en traffic accidents pl
dc.subject.en traffic incidents pl
dc.subject.en road safety pl
dc.description.number 7 pl
dc.title.journal Transport Miejski i Regionalny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)