Jagiellonian University Repository

Restless in the Midst of Abundance; the American Masculinity Under Construction How the Masculinity Discourse In the United States Has Been Changing Throughout the Centuries and What It Represents Contemporarily?

pcg.skipToMenu

Restless in the Midst of Abundance; the American Masculinity Under Construction How the Masculinity Discourse In the United States Has Been Changing Throughout the Centuries and What It Represents Contemporarily?

Show full item record

dc.contributor.advisor Rybkowski, Radosław [SAP11017375] pl
dc.contributor.author Michałczyk, Emilia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:52:51Z
dc.date.available 2020-07-26T18:52:51Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208758
dc.language eng pl
dc.title Restless in the Midst of Abundance; the American Masculinity Under Construction How the Masculinity Discourse In the United States Has Been Changing Throughout the Centuries and What It Represents Contemporarily? pl
dc.title.alternative Niespokojni pośród obfitości; Amerykańska męskość jako konstrukt. Jak kulturowy dyskurs męskości ewoluował w Stanach Zjednoczonych i co reprezentuje współcześnie? pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca skupia się na konstrukcie męskości w Stanach Zjednoczonych oraz widocznych naleciałościach patriarchalnej polityki ewoluującej wraz z nim przez wieki. Nieustająca pogoń za idealną manifestacją męskości jest przedstawiona tutaj, jako głównych temat w ramach dyskursu męskości w Stanach Zjednoczonych. Autorka skupia się na analizie gramatyki męskości stosowanej dla utrwalenia normatywnych wymogów męskiej płci kulturowej, jak również poddaje ocenie stopień w jakim tak skonstruowana narracja przyczyniała się do tworzenia zbiorowych wyobrażeń o ideałach męskości w społeczeństwie amerykańskim. Powołując się na poststrukturalistyczną teorię gender oraz krytyczną analizę w ramach studiów o męskości, praca ukazuje jak rzeczony konstrukt zmieniał się przez wieki w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska męskość, długo definiowana jedynie poprzez relacje mężczyzn z mężczyznami, jest przedstawiona tutaj jako generująca nieustanne wykluczenie na tle rasowym, seksualnym i w oparciu o płeć kulturową. Zakładając normatywny charakter opozycji płci kulturowych i towarzyszących im atrybutów podkreślających odmienność biologiczną, jak również sygnalizując sztuczność konceptów zakładających wyższość uwarunkowaną rasą czy seksualnością, autorka pracy powołuje się na koncept hegemonicznej męskości w celu zrozumienia jak społeczna samowystarczalność i kulturowa supremacja Amerykańskich mężczyzn podupada i traci na sile oddziaływania. Co więcej, idea współczesnego kryzysu męskości w Stanach Zjednoczonych zostaje również poruszona. W ramach zaadresowania tego problemu, autorka przedstawia studium przypadku w oparciu o wybrane elementy fabuły popularnego serialu amerykańskiego pod tytułem „Mad Men”. Tego typu zabieg umożliwia ukazanie w jaki sposób obserwować możemy obecnie upadek dotychczasowych dominujących konstruktów męskości w Stanach Zjednoczonych w ramach rzeczonego kryzysu, opartych na zasadach hegemonicznej męskości, konfrontując ją z patologiami patriarchalnej i mizoginistycznej rzeczywistości Ameryki lat sześćdziesiątych ukazanej w serialu „Mad Men”. Zakładając, iż siłą normatywnego oddziaływania danego dyskursu jest jego zdolność do konstruowania przystępnych oraz powszechnie akceptowanych oczekiwań co do kulturowej i biologicznej odmienności płci, autorka próbuje zasygnalizować, iż zwiększona tolerancja dla niejednoznaczności płci może przyczynić się do zniwelowania krzywdzących wymogów współczesnego dyskursu męskości w Stanach Zjednoczonych. pl
dc.abstract.en The paper examines the American patriarchal politics and its influence on the masculinity discourse in the United States. It also approaches the ongoing pursuit of the masculine virtue among American men as a dominant theme within the spoken cultural narrative. While taking a closer look at how the patriarchal politics has been generating the prevailing gender and sexual paradigms in order to restrain everyday practices and relationships into socially acceptable conduct, the paper aims at evaluating the employed grammar of manhood and its influence on the collective imaginaries about manliness archetypes. What is more, employing the notions of a poststructuralist gender analysis and men’s studies critical analysis as the main theoretical path within the spoken research, the paper focuses on how the masculinity conceptions in the United States had been changing throughout the centuries. American masculinity defined by the homosocial interactions that constitutes the ongoing gendered, racial and sexual exclusion is questioned as one of the main contributions to the contemporary crisis of masculinity throughout the course of the paper. Grasping the overall social adjustment to the normative character of binary gender discourse with the practices of hegemonic masculinity especially, the author intend to understand how those inclinations exist to impoverish the self-sufficiency and self-confidence of the American men as gendered selves. Presenting the idea of the invisibility of white male privilege and its alteration, which corresponds with the notions of wounded white masculinity and the whole discourse around it, the author approaches the apparent shifts within manhood performativity and its decline as caused and entirely manipulated by the artificial concept of gender and racial supremacy. Furthermore, basing upon contemporary men’s studies analysis the author is developing the idea of the white masculinity crisis in the United States. In order to address the processes of shifting power relations within the notions of contemporary decline of masculinities, the case study of cable antihero drama Mad Men is being analyzed in order to present some complex narratives in terms of the decline of hegemonic masculinity as well as undermining a role of the dominant masculinity constructs by confronting them with the notions of nostalgia and permanent uncertainty. Implying that the normative strength of hegemonic masculinity is the ability of the given discourse to produce a specific construction of masculinity and make it appear as universally intelligible in terms of social and cultural norms, the author tries to signalize that the increase of gender ambiguity and diffuseness could even out the irregularities of the prevailing masculinity discourse in the United States. pl
dc.subject.pl męskość, hegemoniczna męskość, Judith Butler, teoria gender, gender, performatywność płci kulturowej, studia o męskości, Stany Zjednoczone, męskość w Ameryce, upadek męskości, kryzys białej męskości, kryzys męskości, Mad Men, Michael Kimmel, dyskurs męskości, konstrukt męskości. pl
dc.subject.en masculinity, hegemonic masculinity, Judith Butler, gender theory, gender performativity, gender, men's studies, United States, American manhood, decline of manhood, masculinity crisis, crisis of white masculinity, American man, Mad Men, angry white man, Michael Kimmel, masculinity discourse, masculinity under construction. pl
dc.contributor.reviewer Rybkowski, Radosław [SAP11017375] pl
dc.contributor.reviewer Kuś, Rafał pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101780-132229 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy Ameryka Północna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)