Jagiellonian University Repository

Cyberprzestępczość

pcg.skipToMenu

Cyberprzestępczość

Show full item record

dc.contributor.advisor Wójcikiewicz, Józef [SAP11008018] pl
dc.contributor.author Małkiewicz, Bartosz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:51:28Z
dc.date.available 2020-07-26T18:51:28Z
dc.date.submitted 2015-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208736
dc.language pol pl
dc.title Cyberprzestępczość pl
dc.title.alternative Cybercrime pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca porusza zagadnienie cyberprzestępczości na gruncie współczesnych unormowań prawnych zawartych w rozdziale XXXIII Kodeksu Karnego, a także problem dowodów elektronicznych, ich prawidłowego zabezpieczenia oraz dalszej analizy. Omawiając przepisy Kodeksu Karnego w świetle regulacji międzynarodowych zwraca uwagę na ich wady. Porusza również zagadnienia terminologiczne związane z tematem pl
dc.abstract.en The work concerns the subject of cybercrime on the basis of contemporary legal norms contained in Chapter XXXIII of the Criminal Code, as well as the problem of digital evidence , their proper collection and further analysis.By analysing proper rules of the Criminal Code in the light of international regulations draws attention to their shortcomings. It also tackles the issue of terminology related to the subject. pl
dc.subject.pl cyberprzestępczość, dowód elektroniczny, systemy komputerowe, Konwencja o Cyberprzestępczości, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji pl
dc.subject.en cybercrime, digital evidence, computer systems, convention on Cybercrime, pl
dc.contributor.reviewer Wójcikiewicz, Józef [SAP11008018] pl
dc.contributor.reviewer Wilk, Dariusz pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101756-39788 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)