Jagiellonian University Repository

Subiektywne odczucia i przekonania klientek gabinetów kosmetycznych na temat tolerancji i efektów zabiegów złuszczania naskórka

pcg.skipToMenu

Subiektywne odczucia i przekonania klientek gabinetów kosmetycznych na temat tolerancji i efektów zabiegów złuszczania naskórka

Show full item record

dc.contributor.advisor Kordus, Katarzyna [SAP20012660] pl
dc.contributor.author Heliniak, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:49:26Z
dc.date.available 2020-07-26T18:49:26Z
dc.date.submitted 2015-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208704
dc.language pol pl
dc.title Subiektywne odczucia i przekonania klientek gabinetów kosmetycznych na temat tolerancji i efektów zabiegów złuszczania naskórka pl
dc.title.alternative Subjective feelings and convince clients of cosmetic salons on tolerance and the effects of skin scaling pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: W gabinetach kosmetologicznych w celu złuszczania naskórka stosuje się mikrodermabrazje diamentową, korundową, oksybrazję, peeling kawitacyjny oraz zabieg na bazie kwasu glikolowego. Za pomocą tych zabiegów usuwana jest warstwa martwych komórek naskórka co ułatwia penetrację substancji aktywnych w głąb skóry wykorzystywanych w kolejnych etapach zabiegu. Cel: Zbadanie subiektywnych objawów skórnych po jednorazowym wykonaniu złuszczania naskórka z użyciem poszczególnych zabiegów oraz zbadanie zmienności w odczuwaniu objawów w kolejnych dniach po zabiegu.Materiały i metody: Uczestnicy badania (207 studentek w wieku 20-35 lat) oceniali u siebie za pomocą kwestionariuszy objawy subiektywne (nawilżenie skóry, szorstkość powierzchni, złuszczanie naskórka, rumień, świąd, oraz odczuwalne pieczenie skóry) przed oraz w ciągu tygodnia od wykonania zabiegu. Siedem studentek zostało wyłączonych z powodu niekompletnego wypełnienia ankiety. Finalnie grupy badanych liczyły po 40 osób poddanych jednemu z analizowanych zabiegów mikrodermabrazji diamentowej, korundowej, oksybrazji, peelingu kawitacyjnego lub złuszczaniu z użyciem kwasu glikolowego. U każdej osoby na jednej połowie twarzy wykonano jeden z wymienionych zabiegów, natomiast druga połowa twarzy służyła za kontrolę. Porównano średnie wartości dla subiektywnej oceny nasilenia poszczególnych objawów wyrażonych w umownej skali od 1 do 3. Szczególną uwagę zwrócono na efekty niepożądane po zabiegach (świąd, złuszczanie, ból i pieczenie oraz rumień). Dokonano analizy statystycznej przy użyciu testu „t” Studenta, dzięki któremu porównano wyniki dla strony objętej zabiegiem i strony kontrolnej.Wyniki: Najintensywniejszy rumień wystąpił po zabiegu mikrodermabrazji diamentowej osiągając średni wzrost wartości o 0,59 po dwóch dniach od zabiegu i wartość ta była statystycznie istotnie wyższa od średniej dla kontrolnej strony twarzy 0,09 (p=0,001). Najsilniejsze złuszczanie uczestnicy badania zgłaszali po zabiegu mikrodermabrazji korundowej i osiągnęło ono maksimum po 3 dniach od zabiegu wynoszące 0,41 i wartość ta była statystycznie istotnie wyższa od średniej dla kontrolnej strony twarzy o wartości 0 (p=0,002). Po zabiegu peelingu kawitacyjnego nie zanotowano żadnych zmian. Najintensywniejszy świąd wśród badanych zgłaszano po zabiegu mikrodermabrazji diamentowej po 2 dobie o średniej wartości nasilenia świądu równego 0,27, gdzie wartość ta była statystycznie istotnie wyższa od średniej dla kontrolnej strony twarzy o wartości 0 (p=0,006). Maksymalne nasilenie bólu i pieczenia zanotowano po zabiegu mikrodermabrazji diamentowej po 2 dniach od zabiegu, którego średni wzrost wartości osiągnął 0,45. Wartość ta była statystycznie istotnie wyższa od średniej dla kontrolnej strony twarzy 0,03 (p=0,001). Maksymalne nawilżenie osiągnięto po zabiegu mikrodermabrazji diamentowej, którego średnia wartość osiągnęła 0,50 po 2 dniach od zabiegu. Wartość ta była statystycznie istotnie wyższa od średniej dla kontrolnej strony twarzy 0,09 (p=0,002). Po zabiegu oksybrazji uczestnicy nie zgłaszali poprawy nawilżenia. Zmniejszenie szorstkości (wygładzenia) skóry badani zgłaszali po zabiegu oksybrazji po 7 dniach osiągając średnią wartość 0,32. Wartość ta była statystycznie istotnie wyższa od średniej dla kontrolnej strony twarzy 0,002 (p=0,014). Wnioski: Mikrodermabrazja diamentowa powoduje największą dokuczliwość po zabiegu. Najmniejsze natężenie działań niepożądanych obserwuje się po peelingu kawitacyjnym oraz oksybrazji. pl
dc.abstract.en IntroductionTo exfoliate the skin the diamond and corundum microdermabrasion, oxybrasion, cavitation peeling or other treatment based on glycolic acid are usually used in beauty salons. By means of these treatments the layer of dead skin cells is removed, which facilitate the penetration of active substances deep into the skin.AimThe study of subjective skin reactions after a single exfolation with the use of various procedures and the variation of symptoms reception in the following days.Materials and MethodsStudy participants (207 female students aged 20-35 years) assessed symptoms at themselves with questionnaires skin moisture and roughness, exfolation, erythema, itchiness and burning sensation before the treatment and during the whole week since it was done. Seven student were excluded because of the incomplete fill in the form. Finally, groups consisted in 40 people treated by one of the analysed procedures with the diamond and corundum microdermabrasion, oxybrasion, cavitation peeling and treatment based on glycolic acid. Each person has one of the treatment on the half of its face done, while the other half was untouched. We compared the medium values for subjective assesment intensification of particular symptoms stationed in the arbitrary scale of 1 to 3. Particular attention was paid to the adverse effects after the treatment (itching, exfoliation, burning sensation and erythema). We used the "t" Student test, for comparison of the results.ResultsThe most intense erythema occurred after diamond microdermabrasion treatment reaching medium value increase of 0.59 after 2 days from treatment and was statistifically significantly higher than the average for the control side of the face 0.09 (p=0.001). The strongest exfolation was after corundum microdermabrasion reached maximum 3 days after from the treatment. The avarage value of the intensity of the exfolation was 0.41 and was significantly higher than the average for the control side of the face 0 (p=0.002). After the cavitation skaling there was no change. The most intense itch was after corundum microdermabrasion treatment after two times of an average value of intensity of itch equal to 0.27 which was statistically significantly higher than the average for the contol side of the face 0 (p=0.006). In the rest of the teatmenst the maximum severity of itching was lower and reached after the diamond microdermabrasion 0.45 after 2 days from treatment. This value was significantly higher than the average for the control side of the face 0.03 (p=0.001). Maximum moisture was after the diamond microdermabrasion which the value reached 0.50 after 2 days from treatment. This value was significantly higher than the average for the control side of the face 0.09 (p=0.002. After the oxybrasion treatment participants didn’t report improve moisture. Reduction of roughness (smooth) skin respondents reported after oxybrasion treatment after 7 days and achieved at 0.32. This value was significantly higher than the average for the control side of the face 0.002 (p=0.014). ConclusionsThe diamond microdermabrasion causes the greatest inconvenience after the treatment. The cavitation peeling and oxybrasion cause least side effects. pl
dc.subject.pl mikrodermabrazja diamentowa, mikrodermabrazja korundowa, oksybrazja, peeling kawitacyjny, kwas glikolowy, skuteczność, oddziaływanie na skórę pl
dc.subject.en diamond microdermabrasion, microdermabrasion corundum, oksybrazja, cavitation peeling, glycolic acid, effectiveness, influence on the skin pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Marek [SAP14002832] pl
dc.contributor.reviewer Śpiewak, Radosław [SAP20002334] pl
dc.contributor.reviewer Kordus, Katarzyna [SAP20012660] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101722-182971 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)