Jagiellonian University Repository

Sylwetka Stanisława Lema w prasie polskiej w latach 1952-1961

pcg.skipToMenu

Sylwetka Stanisława Lema w prasie polskiej w latach 1952-1961

Show full item record

dc.contributor.advisor Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.contributor.author Toboła, Bartosz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:48:29Z
dc.date.available 2020-07-26T18:48:29Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208689
dc.language pol pl
dc.title Sylwetka Stanisława Lema w prasie polskiej w latach 1952-1961 pl
dc.title.alternative Stanislaw Lem - writer’s public figure in Polish press over the years of 1952-1961 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca zawiera analizę zawartości artykułów poświęconych twórczości i osobie Stanisława Lema ukazanych w prasie polskiej na przestrzeni lat 1952-1961. Stanisław Lem, jako prekursor fantastyki naukowej na gruncie powojennej literatury polskiej, stanowił niewątpliwie fenomen sui generis. Jak okres od wydania jego pierwszej powieści fantastycznonaukowej „Astronauci” do opublikowania zaliczanej do klasyki gatunku „science-fiction” powieści „Solaris” widziała ówczesna krytyka? Jak postrzegała jego twórczość, jaki wyrażała do niej stosunek? Za jakiego pisarza uważała Stanisława Lema? W oparciu o analizę opublikowanych na łamach prasy tekstów dotyczących osoby i twórczości pisarza przybliżona zostanie prasowa sylwetka pisarza.Rozdział „Technika i metoda badań” zawiera prezentację podziału na kategorie i podkategorie, według którego przeprowadzono badania (metodą analizy zawartości) zebranych artykułów prasowych. W rozdziale „Analiza statystyczna zawartości tekstów” przedstawione zostały rezultaty badań (które wykazały rosnące na przestrzeni omawianych lat zainteresowanie twórczością Stanisława Lema oraz zmianę w sposobie traktowania pisarza, wynikającą przede wszystkim z obowiązywania w literaturze polskiej doktryny realizmu socjalistycznego) wraz z komentarzem. W części narracyjnej pracy, na którą składają się rozdziały: „Pozycja pisarska Stanisława Lema w latach 1952-1961”, „Problematyka utworów okiem prasy” oraz „Lem w recenzjach i wywiadach” znajduje się pogłębiona analiza poszczególnych kategorii i podkategorii z przytoczeniem zawartości tekstów źródłowych. Rozdziały te przybliżają sylwetkę Stanisława Lema jako filozofa, twórcy, kreatora, artysty, pisarza fantastyki naukowej. pl
dc.abstract.en This paper presents a content analysis of articles devoted to the work and life of Stanislaw Lem published in Polish press and media over the years of 1952-1961. Stanislaw Lem, as a precursor of science fiction based on post-war Polish literature, was undoubtedly a phenomenon sui generis. How was the period between the release of his first science-fiction novel "Astronauts" and the publishing of ‘Solaris’ – then classified as a classic of the science-fiction genre - received by the critics at the time? Based on the analysis of the published articles concerning his work and persona, you will have an approximate idea of the writer’s public figure. pl
dc.subject.pl Lem, Stanisław Lem, pisarz, pisarz fantastycznonaukowy, analiza zawartości, lata 1952-1961, Astronauci, Solaris, fantastyka naukowa, science-fiction, Sylwetka Stanisława Lema, sylwetka prasowa, prasa, socrealizm, realizm socjalistyczny, literatura fantastycznonaukowa, literatura polska, fenomen, popularność pl
dc.subject.en Lem, Stanislaw Lem, writer, content analysis, years of 1952-1961, Astronauts, Solaris, science-fiction, Socialist realism, press, writer`s public figure, popularity, phenomenon, literature, Polish literature pl
dc.contributor.reviewer Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.contributor.reviewer Pielużek, Marcin pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101707-114987 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)