Jagiellonian University Repository

Pamięciowy efekt negacji u dzieci.

pcg.skipToMenu

Pamięciowy efekt negacji u dzieci.

Show full item record

dc.contributor.advisor Maciuszek, Józef [SAP11016995] pl
dc.contributor.author Materna, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:48:21Z
dc.date.available 2020-07-26T18:48:21Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208687
dc.language pol pl
dc.title Pamięciowy efekt negacji u dzieci. pl
dc.title.alternative Memory negation effect in children. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest zbadanie wpływu komunikatów zawierających negację na pamięć przedszkolaków. Niżej opisane badania własne zestawiają i porównują pamięciowe efekty zaprzeczania obecności przedmiotów z potwierdzaniem ich obecności oraz niewzmiankowaniem ich. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to część teoretyczna, w której opisane zostały dotychczasowe kierunki badania negacji, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących wpływu komunikatów zaprzeczonych na pamięć i wywoływanie błędów pamięciowych nazywanych fałszywymi alarmami. Opisany jest w niej także rozwój językowy najmłodszych w kontekście nabywania rozumienia i wyrażania negacji. Druga część pracy odnosi się do badań własnych. Opisana jest w niej metoda przeprowadzenia badań i sposób dostosowania jej do grupy badanej, którą stanowiły przedszkolaki. w badaniach wzięło udział czterdzieścioro dzieci w wieku pięciu i sześciu lat uczęszczające do krakowskich przedszkoli. Badani wysłuchali bajki zawierającej komunikaty potwierdzające i zaprzeczające obecności obiektów, a następnie wzięli udział w teście pamięci. Dodatkowym czynnikiem było stosowanie jednodniowego odstępu czasowego u połowy dzieci (pozostałe wzięły udział w teście bezpośrednio po prezentacji materiału badawczego). w dalszej części pracy zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonego eksperymentu, do ich opisu zastosowano analizę wariancji. Badania własne wykazały efekt wpływu rodzaju komunikatu na odpamiętywanie obecności obiektu. Komunikaty zawierające negację generowały większą ilość błędów pamięciowych u grupy przedszkolaków biorących udział w teście pamięci odroczonym o jeden dzień od ekspozycji na materiał badawczy. Ponadto komunikaty zawierające negację prowadziły do większej ilości błędów niż niewzmiankowanie. pl
dc.abstract.en The main aim of this thesis is to research whether statements consisting of negation can influence a child's memory. The research described in this thesis compares the effects of negating an object's presence with approving of its presence and not mentioning it. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical. It consists of a description of previous studies of negation. The main focus has been put toward studies of the effect of negation on memory and memory errors classed as "false alarms". The thesis also describes children's development of language, mainly within the context of comprehending and expressing negation. The second part of the thesis refers to the research: the methods used for conducting it and the how it has been adjusted to be suitable for infants. The subject group consisted of forty children aged five and six. All of them were pupils of Cracow's kindergartens. The subjects listened to tales consisting of statements informing about presence or absence of objects. Afterwards, subjects took part in a memory test. An additional factor was a one-day interval that applied to half of the infants. The remaining part of the thesis present the results of the study. They are described using an analysis of the variance. The research confirms the existence of the influence of statement type on children's memory. Statements consisting of negation generated a bigger number of memory errors than not mentioning. The largest number of errors was present in the group that had the longest interval between listening to the tale and taking part in the memory test. pl
dc.subject.pl negacja, pamięciowy efekt negacji, błędy pamięciowe, fałszywe alarmy, pamięć dzieci pl
dc.subject.en negation, memory negation effect, memory errors, false alarms, infant memory pl
dc.contributor.reviewer Maciuszek, Józef [SAP11016995] pl
dc.contributor.reviewer Chmiel, Michał pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101705-129117 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)