Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nimb aksjologiczny : uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej

Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Jacko, Jan Franciszek [SAP11017581]

pl
dc.date.accessioned

2016-02-15T12:09:45Z

dc.date.available

2016-02-15T12:09:45Z

dc.date.issued

2013

pl
dc.identifier.issn

0860-8024

pl
dc.identifier.uri

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20867

dc.language

pol

pl
dc.rights

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska

*
dc.rights.uri

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

*
dc.title

Nimb aksjologiczny : uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej

pl
dc.title.alternative

The axiological nimbus : some remarks on the ethical aspects of personal space

pl
dc.type

JournalArticle

pl
dc.description.physical

148-165

pl
dc.abstract.pl

Niniejszy artykuł opisuje związek z przestrzenią osobistą przykładowych norm określanych jako powszechne prawa człowieka, a ochraniających jego godność, wolność, integralność psychofizyczną i niektóre więzi społeczne. Sformułowanie tych norm zostało zaczerpnięte z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Artykuł ukazuje możliwość uszczegółowienia powszechnych praw człowieka za pomocą norm dotyczących przestrzeni osobistej. W punkcie wyjścia rozważań w drodze analizy ontologiczno-fenomenologicznej określono ontyczny związek między osobą a jej przestrzenią osobistą. Następnie zreferowano i przeanalizowano niektóre wyniki badań proksemiki dotyczące przeżyć i ocen związanych z przestrzenią osobistą. W konkluzji określono sposób, w jaki powszechne prawa człowieka odnoszą się do jego osobistej przestrzeni, oraz wskazano wybrane perspektywy dalszych badań dotyczących jej etycznych aspektów.

pl
dc.abstract.en

In the current article I claim that the norms conceived as inalienable human rights, which protect the dignity, freedom, and the mental and physical integrity of a human being as well as some social bonds, are relevant to the consideration of personal space and may be understood much more comprehensively once they incorporate the principles of conduct respectful of personal space. In the opening part of the paper the ontological relationship between a human person and the person’s private space has been determined by way of an ontological and phenomenological analysis. The body of the text comprises a critical presentation of the results of the relevant research made in the field of proxemics, in particular regarding the experiences and evaluations that appear within personal space. In the concluding part of the considerations the relation of universal human rights to personal space is scrutinized and some new perspectives of the research on the ethical aspects of personal space are delineated.

pl
dc.subject.pl

prawa człowieka

pl
dc.subject.pl

prywatność

pl
dc.subject.pl

przestrzeń osobista

pl
dc.subject.pl

proksemika

pl
dc.subject.pl

etyka normatywna

pl
dc.subject.pl

personalizm

pl
dc.subject.en

human rights

pl
dc.subject.en

privacy

pl
dc.subject.en

personal space

pl
dc.subject.en

proxemics

pl
dc.subject.en

normative ethics

pl
dc.subject.en

personalism

pl
dc.description.volume

26

pl
dc.description.number

4 (104)

pl
dc.description.publication

1,2

pl
dc.identifier.doi

10.12887/26-2013-4-104-10

pl
dc.title.journal

Ethos

pl
dc.title.volume

Ethos przestrzeni

pl
dc.language.container

pol

pl
dc.participation

Jacko, Jan Franciszek: 100%;

pl
dc.affiliation

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

pl
dc.subtype

Article

pl
dc.rights.original

CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 15;

pl
.pointsMNiSW

[2013 B]: 7Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki