Jagiellonian University Repository

Społeczna logika polowania na czarownice w nowożytnej Polsce

pcg.skipToMenu

Społeczna logika polowania na czarownice w nowożytnej Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Ferenc, Marek [SAP11015854] pl
dc.contributor.author Bury, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:47:20Z
dc.date.available 2020-07-26T18:47:20Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208671
dc.language pol pl
dc.title Społeczna logika polowania na czarownice w nowożytnej Polsce pl
dc.title.alternative The social logic of witch-hunt in the modern Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest analiza polowania na czarownice w nowożytnej Polsce pod kątem społecznym. Na podstawie procesów o czary można wywnioskować jaka była społeczna logika szaleństwa czarownic oraz z jakich pobudek zostały wnoszone oskarżenia o czary. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszym rozdziale opisany został świata magii postrzegany przez ówczesnych ludzi oraz dynamika zjawiska polowania na czarownice w Europie i Polsce. Analizie poddane zostały najważniejsze średniowieczne i nowożytne traktaty demonologiczne, które stały się głównym źródłem informacji o czarach, a także zakres ich oddziaływania na społeczeństwo. Poruszony został także problem warunków wstępnych do zaistnienia zjawiska szaleństwa czarownic, takich jak kultura oraz sytuacja polityczna i ekonomiczna. Drugi rozdział zawiera omówienie społecznych podstaw oskarżeń o czary. Został w nim położony nacisk na mizoginizm, umiejscowienie społeczne czarownic oraz motywy, którymi kierowali się oskarżyciele wnosząc zarzuty do sądu. W trzecim rozdziale badaniom zostały poddane wybrane procesy o czary, a ich analiza pozwoliła na opisanie psychologicznej interakcji między trzema uczestnikami: publicznością, oskarżycielami i samymi oskarżonymi. pl
dc.abstract.en The paper contains information about social perspective of witch-hunts in modern Poland. First chapter describes the world of magic in which modern society believed; also treats about history of the witch-hunts in Europe and Poland. The author analyzed demonology treaties and their impact on society and also the political and economic problems connected with witch-hunts. The second part contains information about social motives of the accusations. The last chapter describes the selected trials for witchcraft and the psychological relationship between the witnesses, witches and audience which were involved in execution. pl
dc.subject.pl czarownice, proces o czary, polowania na czarownice, społeczne motywy oskarżeń pl
dc.subject.en witches, witch trial, witch-hunt, social motives of the accusations pl
dc.contributor.reviewer Ferenc, Marek [SAP11015854] pl
dc.contributor.reviewer Perłakowski, Adam [SAP11017637] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101689-128549 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)