Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Nimb aksjologiczny : uwagi o etycznych aspektach ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Jacko Jan Franciszek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jacko Jan Franciszek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jacko Jan Franciszek