Jagiellonian University Repository

Relacja pomiędzy systemem hamowania behawioralnego, potrzebą domknięcia poznawczego i podejmowaniem prostych decyzji w sytuacji niepewności

pcg.skipToMenu

Relacja pomiędzy systemem hamowania behawioralnego, potrzebą domknięcia poznawczego i podejmowaniem prostych decyzji w sytuacji niepewności

Show full item record

dc.contributor.advisor Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.author Regiec, Rozalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:46:53Z
dc.date.available 2020-07-26T18:46:53Z
dc.date.submitted 2015-10-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208664
dc.language pol pl
dc.title Relacja pomiędzy systemem hamowania behawioralnego, potrzebą domknięcia poznawczego i podejmowaniem prostych decyzji w sytuacji niepewności pl
dc.title.alternative Relationship between behavioral inhibition system, need for cognitive closure and making simple decisions in a situation of uncertainty. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było zbadanie relacji pomiędzy systemem hamowania behawioralnego, potrzebą domknięcia poznawczego i podejmowaniem prostych decyzji w sytuacji niepewności. Na podstawie zestawienia informacji zebranych w oparciu o koncepcję potrzeby domknięcia poznawczego autorstwa Webster i Kruglanskiego (1994) oraz model systemów motywacyjnych Graya (1981, 1982) można przypuszczać, że osoby które charakteryzuje wysoki poziom hamowania behawioralnego w warunku niepewności będą przejawiały wysoką potrzebę domknięcia poznawczego oraz podejmowały decyzje na podstawie mniejszej ilości informacji, o czym świadczyć będą wyższe wyniki osiągane w zadaniu decyzyjnym. Analogicznie, wysoki poziom aktywacji behawioralnej powinien być związany z niższą potrzebą poznawczego domknięcia i niższym wynikiem końcowym uzyskanym w zadaniu próbkowania informacji wykonywanym w poczuciu niepewności. W celu weryfikacji postawionych hipotez u 126 osób badanych zmierzono indywidualny poziom potrzeby domknięcia poznawczego i hamowania lub aktywacji behawioralnej, po czym poddano je manipulacji niepewnością, po której rozwiązywali proste zadanie decyzyjne. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to investigate the relationship between behavioral inhibition system, need for cognitive closure and making simple decisions in a situation of uncertainty.In order to verify the hypotheses of 126 subjects was measured individual level of need for closure cognitive and behavioral inhibition or activation, they were subjected to manipulation uncertainty, after which the task of solving a simple decision. pl
dc.subject.pl niepewność, potrzeba domknięcia poznawczego, system hamowania behawioralnego, podejmowanie decyzji pl
dc.subject.en uncertainty, need for cognitive closure, behavioral inhibition system, decisions making pl
dc.contributor.reviewer Śmieja-Nęcka, Magdalena [SAP11017764] pl
dc.contributor.reviewer Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101682-131050 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)