Jagiellonian University Repository

Wpływ interferencji językowej na proces tłumaczenia ustnego

pcg.skipToMenu

Wpływ interferencji językowej na proces tłumaczenia ustnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczepańska, Elżbieta [SAP11011499] pl
dc.contributor.author Delimata, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:45:49Z
dc.date.available 2020-07-26T18:45:49Z
dc.date.submitted 2015-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208647
dc.language pol pl
dc.title Wpływ interferencji językowej na proces tłumaczenia ustnego pl
dc.title.alternative The impact of language interference on the interpreting process pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska traktuje o wpływie interferencji językowej na proces tłumaczenia ustnego na przykładzie języka polskiego i słowackiego. Autorka przedstawia historię oraz podział tłumaczeń ustnych. Podana zostaje definicja interferencji językowej oraz przykłady potencjalnych błędów spowodowanych przez interferencję, które mogą wystąpić u osób posługujących się językiem polskim i słowackim. W końcowej części pracy autorka analizuje przykładowe tłumaczenia ustne i wskazuje na błędy, których przyczyną jest transfer. pl
dc.abstract.en In the thesis the Author focuses on the impact of language interference on the interpreting process based on examples of Slovak and Polish language. The Author presents history of interpreting and its main types. There is definition of language interference presented as well as examples of interferential mistakes, which are made by Slovak and Polish speakers. The last chapter contains analysis of interpreting examples – the Author identifies incorrect parts caused by language transfer. pl
dc.subject.pl tłumaczenie ustne, interferencja językowa, transfer językowy pl
dc.subject.en interpreting, language interference, language transfer pl
dc.contributor.reviewer Papierz, Maria [SAP11006557] pl
dc.contributor.reviewer Szczepańska, Elżbieta [SAP11011499] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101661-127118 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia słowiańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)