Jagiellonian University Repository

Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

pcg.skipToMenu

Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.contributor.author Szot, Judyta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:45:30Z
dc.date.available 2020-07-26T18:45:30Z
dc.date.submitted 2015-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208642
dc.language pol pl
dc.title Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej pl
dc.title.alternative Franchise as a form of conducting an economic activity pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest koncepcja franszyzy. Celem pracy było określenie jak w świetle teorii przedstawia się franczyza oraz w oparciu o jakie wytyczne podpisywane są jej umowy. Zdaniem autorki franczyza jest dobrą formą finansowania działalności gospodarczej, jednak nie dla wszystkich firm. Wymaga ona bezwzględnego podporządkowania się franczyzodawcy, a nie każdy przedsiębiorca jest w stanie to zrobić. Analiza badawcza pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, że umowa franczyzowa jest bardzo obszerna i ściśle reguluje każdy aspekt współpracy pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is a concept of franchising. Its aim was to determine franchise not only in the matter of theory but also according to which guidelines they are signed. The author claims that such business concept is a proper way of financing economic activities however it is not suitable for all companies. It requires unconditional compliance to the franchisor and not every entrepreneur is able to do so. Research analysis helped to come to conclusions that franchise agreement is very extensive as well as strictly regulates each and every aspect of the cooperation between the franchisor and the franchisee. pl
dc.subject.pl Franczyza – franczyzobiorca – fraczyzodawca – finansowanie przedsiębiorstwa pl
dc.subject.en franchise - franchisor - franchisee - enterprise financing pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101656-79734 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)