Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie systemów zarządzania relacjami z klientem w integracji funkcji przedsiębiorstwa na przykładzie sektora motoryzacyjnego

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie systemów zarządzania relacjami z klientem w integracji funkcji przedsiębiorstwa na przykładzie sektora motoryzacyjnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Tomczak, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:44:56Z
dc.date.available 2020-07-26T18:44:56Z
dc.date.submitted 2015-10-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208633
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie systemów zarządzania relacjami z klientem w integracji funkcji przedsiębiorstwa na przykładzie sektora motoryzacyjnego pl
dc.title.alternative The usage of the Customer Relationship Management systems for the integration function in the company based on the example of an automotive sector pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest " Wykorzystanie systemów zarządzania relacjami z klientem w integracji funkcji przedsiębiorstwa na przykładzie sektora motoryzacyjnego". Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera przedstawienie współczesnych trendów w zarządzani relacjami z klientem oraz historię powstania systemów Customer Relationship Management. Rozdział drugi to odzwierciedlenie współcześnie wykorzystywanych systemów do zarządzania dealerstwem, których nieoderwanym elementem są moduły CRM. W trzecim rozdziale przedstawiono i szczegółowo opisano badaną organizację- Holding1 z naciskiem na spółkę Grupa PGD zajmującą się sprzedażą samochodów. Rozdział czwarty został poświęcony prezentacji praktycznego zastosowania systemu CRM w realizacji funkcji Grupy PGD. pl
dc.abstract.en The title of the work is "Use The usage of the Customer Relationship Management systems for the integration function in the company based on the example of an automotive sector ". The work consists of four chapters. The first chapter contains a presentation of modern trends in customer relationship management and the origins of CRM systems. The second chapter is a reflection of modern IT systems used to manage dealership, which inseparable part of them are CRM modules. In the third chapter is focused on presents and describes in detail the organizations Holding1 with an emphasis on PGD Group company engaged in the sale of cars. The fourth chapter is includes the presentation of the practical application of CRM system in implementing the functions of the Group of PGD. pl
dc.subject.pl Customer Relationship Management System motoryzacja konsument lojalność klienta pl
dc.subject.en Customer Relationship Management System automotive consumer customer loyalty pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101645-138528 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)