Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Społeczna charakterystyka zdarzeń drogowych na przykładzie Krakowa

Społeczna charakterystyka zdarzeń drogowych na ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Płatkiewicz, Krzysztof [USOS16334] pl
dc.date.accessioned 2016-02-15T11:43:31Z
dc.date.available 2016-02-15T11:43:31Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1732-5153 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20862
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Społeczna charakterystyka zdarzeń drogowych na przykładzie Krakowa pl
dc.title.alternative Social characteristics ofroad incidents on the example of Kraków pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-20 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono wyniki badań nad społecznymi aspektami zdarzeń drogowych. Zastosowano klasyfikację porównawczą danych dotyczących 577 zdarzeń drogowych z obszaru Krakowa w 2010 roku (441 mężczyzn oraz 136 kobiet) pl
dc.subject.pl ruch drogowy pl
dc.subject.pl ruch miejski pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo ruchu pl
dc.subject.pl zdarzenie drogowe pl
dc.subject.en road traffic pl
dc.subject.en urban traffic pl
dc.subject.en safety of road traffic pl
dc.subject.en road incident pl
dc.description.number 1 pl
dc.title.journal Transport Miejski i Regionalny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach