Jagiellonian University Repository

Wizerunkowe znaczenie igrzysk olimpijskich na przykładzie imprez w Berlinie (1936) i w Pekinie (2008)

pcg.skipToMenu

Wizerunkowe znaczenie igrzysk olimpijskich na przykładzie imprez w Berlinie (1936) i w Pekinie (2008)

Show full item record

dc.contributor.advisor Sroślak, Grzegorz [SAP11019938] pl
dc.contributor.author Widomski, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:42:04Z
dc.date.available 2020-07-26T18:42:04Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208588
dc.language pol pl
dc.title Wizerunkowe znaczenie igrzysk olimpijskich na przykładzie imprez w Berlinie (1936) i w Pekinie (2008) pl
dc.title.alternative Image signification of the Olympic Games on the example of Berlin (1936) and Beijing (2008) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobów i metod w jakich państwa wykorzystywały igrzyska olimpijskie do budowania swojego wizerunku oraz skutki takiego działania.Praca podzielona została na pięć rozdziałów. W pierwszym autor w oparciu o literaturę przedmiotu przybliża kluczowe dla pracy zagadnienia z dziedziny wizerunku i marketingu terytorialnego.Rozdział drugi poświęcony jest sportowi i kulturze fizycznej ujętym w historycznym kontekście ze szczególnym uwzględnieniem roli polityczno-społecznej sportu i nowożytnych igrzysk olimpijskich. Trzeci i czwarty rozdział mają przybliżyć przebieg imprez olimpijskich w Berlinie i w Pekinie. Przedstawione są najważniejsze wydarzenia z punktu widzenia opisywanej pracy oraz proces dochodzenia do tychże imprez. Ostatnia, piąta część pracy jest analizą badawczą skutków wizerunkowych odniesionych przez opisywaną dwójkę gospodarzy igrzysk olimpijskich. pl
dc.abstract.en The aim of this study is will present the ways and methods in which the states used the Olympic Games to build own image and the consequences of this actions.The work is divided into five chapters. In the first author describes meaning of questions from image and place marketing basis.The second chapter is about to sports and physical culture in historical context with a particular focus on socio-political role of sport and the modern Olympic Games.The third and fourth chapter describing events in Berlin and Beijing. There are presented the most important facts from the point of view of the described work and process of gain those events.The last, fifth part of the work is an analysis of the effects of image-related research sustained by the described two hosts of the Olympic Games. pl
dc.subject.pl Igrzyska olimpijskie - Wizerunek - Marketing terytorialny pl
dc.subject.en Olympic games - Image - Place Marketing pl
dc.contributor.reviewer Grabińska, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Sroślak, Grzegorz [SAP11019938] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101600-167170 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sporcie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)