Jagiellonian University Repository

Porównanie narzędzi do mapowania obiektowo-relacyjnego w języku Java

pcg.skipToMenu

Porównanie narzędzi do mapowania obiektowo-relacyjnego w języku Java

Show full item record

dc.contributor.advisor Palacz, Wojciech [SAP11016365] pl
dc.contributor.author Piekarczyk, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:40:21Z
dc.date.available 2020-07-26T18:40:21Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208561
dc.language pol pl
dc.title Porównanie narzędzi do mapowania obiektowo-relacyjnego w języku Java pl
dc.title.alternative Comparison of object-relational mapping tools in Java pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedstawienie najpopularniejszych narzędzi do mapowania obiektowo-relacyjnego w oparciu o obiektowy język Java.Dokonanie analizy a następnie porównanie wybranych narzędzi pod względem użycia, funkcjonalności oraz wydajności. pl
dc.abstract.en Presentation of the most popular object-relational mapping tools based on object-oriented Java language.An analysis and comparison of selected tools in terms of use, functionality and performance. pl
dc.subject.pl Java, ORM, Mapowanie obiektowo-relacyjne, JPA, Java Persistence API, Hibernate, EclipseLink, Apache OpenJPA, JavaEE pl
dc.subject.en Java, ORM, object-relational mapping, JPA, Java Persistence API, Hibernate, EclipseLink, Apache OpenJPA, JavaEE pl
dc.contributor.reviewer Ślusarczyk, Grażyna [SAP11013577] pl
dc.contributor.reviewer Palacz, Wojciech [SAP11016365] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101572-99332 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)