Jagiellonian University Repository

Poczucie samotności wśród uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

pcg.skipToMenu

Poczucie samotności wśród uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Polak, Krzysztof [SAP11013895] pl
dc.contributor.author Wajda, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:38:53Z
dc.date.available 2020-07-26T18:38:53Z
dc.date.submitted 2016-06-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208538
dc.language pol pl
dc.title Poczucie samotności wśród uczniów klas trzecich szkoły podstawowej pl
dc.title.alternative The feeling of loneliness among third-grade students of primay school pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska poświęcona była problemowi samotności uczniów w klasie III szkoły podstawowej. Przeprowadzone badania miały na celu wykazanie czy wśród uczniów klasy III są osoby izolowane przez klasę i jaki ma to wpływ na odczuwanie przez dziecko samotności, jak również jakie są przyczyny i przejawy występowania poczucia samotności wśród uczniów.Kolejnym z poruszanych problemów w niniejszej pracy były emocje towarzyszące uczniom odczuwającym samotność oraz sposób w jaki nauczyciel gromadzi informację na temat dziecka, a w związku z tym jakie działania podejmuje, aby eliminować zjawisko samotności wśród uczniów.Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano analizy literatury. Rozdział drugi stanowi opis metodologicznych podstaw badań. Ostatni, trzeci rozdział dotyczy poświęcony jest analizie wyników badań własnych. W badaniach brali udział uczniowie 3 sądeckich szkół podstawowych, uczęszczający do klas trzecich szkoły podstawowej, oraz nauczyciele będący wychowawcami danych klas. Techniki zastosowane w trakcie badań to klasyczny test socjometryczny, plebiscyt życzliwości i niechęci, oraz kwestionariusz wywiadu skierowany do uczniów i nauczycieli. pl
dc.abstract.en The purpose of present M.A. thesis was to investigate the problem of loneliness among third-grade students of primary school. The research was carried out to discover if there are any third-grade students isolated by the class and how it affects their feeling of loneliness as well as what are the reasons and expressions for it among students.Another aim was to find out what emotions do feel students with a sense of loneliness, how the teacher collects information about the child and what actions are taken in connection to this to eliminate feeling of loneliness among the students.The thesis contains three chapters. Chapter one covers analysis of the literature. Chapter two was dedicated to analyse results of own research, which involved third-grade students from three primary schools located in sądecki region and their class teachers. The techniques used for studies were: classic sociometric test, plebiscite of kindness and antipathy, interview questionnaire addresses to students and teachers. pl
dc.subject.pl Samotność, osamotnienie, interakcje społeczne, odrzucenie, izolacja ucznia pl
dc.subject.en Loneliness, social interaction, rebuff, student's isolation pl
dc.contributor.reviewer Polak, Krzysztof [SAP11013895] pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101547-167424 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika wczesnoszkolna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)