Jagiellonian University Repository

Normatywna i społeczna analiza sytuacji mniejszości polskiej na Litwie. Ochrona tożsamości mniejszości narodowej

pcg.skipToMenu

Normatywna i społeczna analiza sytuacji mniejszości polskiej na Litwie. Ochrona tożsamości mniejszości narodowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Czapska, Janina [SAP11009787] pl
dc.contributor.author Barkowska, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:37:59Z
dc.date.available 2020-07-26T18:37:59Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208524
dc.language pol pl
dc.title Normatywna i społeczna analiza sytuacji mniejszości polskiej na Litwie. Ochrona tożsamości mniejszości narodowej pl
dc.title.alternative Legal and social analysis of the situation of Polish minority in Lithuania. Identity protection of national minorities pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Autor pracy przeprowadza analizę sytuacji polskiej mniejszości na Litwie i próbuje odpowiedzieć na pytanie czy prawa mniejszości w tym kraju są należycie chronione. Na podstawie przywołanych badań pokazuje w jaki sposób aktualny stan prawny i nastawienie społeczne wpływają na tożsamość narodową przedstawicieli polskiej mniejszości. Istotnym punktem odniesienia dla głównych rozważań jest przegląd ustawodawstwa międzynarodowego pod kątem przepisów chroniących prawa mniejszości narodowych. Ciekawym i nie pozbawionym znaczenia wątkiem poruszanym w pracy jest też próba zdefiniowania głównych czynników kształtujących tożsamość narodową. pl
dc.abstract.en The author of the paper analyzes the situation of Polish minority in Lithuania and seeks to answer the question whether the rights of minorities in this country are adequately protected. Based on the citied studies shows how current legal status and social attitude affect the national identity of Polish minority. The review of the international legislation in terms of rights protecting national minorities provides an important point of reference. Another interesting topic brought up is an attempt to define the major factors shaping the national identity. pl
dc.subject.pl tożsamość narodowa, mniejszość narodowa, prawa mniejszości, mniejszość polska na Litwie pl
dc.subject.en national identity, national minority, rights of minorities, Polish minority in Lithuania pl
dc.contributor.reviewer Czapska, Janina [SAP11009787] pl
dc.contributor.reviewer Stępień, Mateusz [SAP11018821] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101533-71377 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)